*บินตรง* ปีใหม่ ทัวร์ ไต้หวัน (Taiwan): ไทเป ไทจง จิ่วเฟิ่น ซือเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน บินกับ VietJet Air (VZ) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ปีใหม่ ทัวร์ ไต้หวัน (Taiwan): ไทเป ไทจง จิ่วเฟิ่น ซือเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน บินกับ VietJet Air (VZ)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • ธ.ค.     29-01 ม.ค. 2567 (วันปีใหม่ หยุด ส. 30 ธ.ค.-อ. 02 ม.ค. 67)

2567

 • ม.ค.     17-20 / 24-27 / 26-29 / 28-31

Highlight

 • เมนูพิเศษ!! ปลาประธานาธิบดี
 • ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ สถานีซือเฟิ่น และ ผิงซี (Shifen Pingxi)
 • เยือน หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น (Jiufen) เมืองโบราณที่เต็มไปด้วยสีสันสวยจากโคมแดงสว่างทั่วทั้งเมือง
 • ขอพรที่ วัดหลงซาน (Lungshan Temple) วัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป
 • ล่องเรือ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ทะเลสาบน้ำจืดจากธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของเกาะไต้หวัน
 • ชม วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู แห่งทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake Wenwu Temple) + บูชาเทพเจ้ากวนอู
 • ชม หมู่บ้านสายรุ้ง (Rainbow Village) หมู่บ้านที่วาดลวดลายต่างๆ ด้วยสีสันสดๆ หลากสี
 • ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (Chiang Kai-Shek Memorial Hall)
 • ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง (Ximending) / ร้านชา / ตลาดกลางคืนไถจง / ศูนย์ Germanium Shop / สินค้าปลอดภาษี (Duty Free)

กำหนดการ

 • วันที่ 1     ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศไต้หวัน – นิวไทเป – สถานีซือเฟิ่นและผิงซี – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองไทเป – วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง
 • วันที่ 2     เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดเหวินหวู่ – ร้านชา – เมืองไทจง – ตลาดกลางคืนไถจง
 • วันที่ 3     หมู่บ้านสายรุ้ง – Germanium Shop – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)
 • วันที่ 4     สินค้าปลอดภาษี Duty Free – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

  16,888 - 29,888 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #II05-TWN-Nantou-TVZ22-28Jan2024-A231028

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top