*บินตรง* ทัวร์ ไต้หวัน (Taiwan): Pink Season 4 วัน 3 คืนบินกับ VietJet Air (VZ) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ ไต้หวัน (Taiwan): Pink Season 4 วัน 3 คืนบินกับ VietJet Air (VZ)

กำหนดการเดินทาง

2567

 • ก.พ.     03.-06 / 04-07 / 25-28 (วันมาฆบูชา หยุด ส-จ 24-26 ก.พ.)
 • มี.ค.     01-04 / 02-05 / 08-11 / 09-12 / 13-16 / 14-17 / 21-24 / 23-26 / 27-30

Highlight

 • ไทเป – ไทจง – จิ่วเฟิ่น – ซือเฟิ่น – ทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • เมนูพิเศษ!! ปลาประธานาธิบดี
 • ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ สถานีซือเฟิ่น และ ผิงซี (Shifen Pingxi)
 • เยือน หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น (Jiufen) เมืองโบราณที่เต็มไปด้วยสีสันสวยจากโคมแดงสว่างทั่วทั้งเมือง
 • ขอพรที่ วัดหลงซาน (Lungshan Temple) วัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป
 • ล่องเรือ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ทะเลสาบน้ำจืดจากธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของเกาะไต้หวัน
 • ชม วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู แห่งทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake Wenwu Temple) + บูชาเทพเจ้ากวนอู
 • ชม หมู่บ้านสายรุ้ง (Rainbow Village) หมู่บ้านที่วาดลวดลายต่างๆ ด้วยสีสันสดๆ หลากสี
 • ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (Chiang Kai-Shek Memorial Hall)
 • ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง (Ximending) / ร้านชา / ตลาดกลางคืนไถจง / ศูนย์ Germanium Shop / สินค้าปลอดภาษี (Duty Free)

กำหนดการ

 • วันที่ 1     ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศไต้หวัน – นิวไทเป – สถานีซือเฟิ่นและผิงซี – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองไทเป – วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง
 • วันที่ 2     เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดเหวินหวู่ – ร้านชา – เมืองไทจง – ตลาดกลางคืนไถจง
 • วันที่ 3     หมู่บ้านสายรุ้ง – Germanium Shop – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)
 • วันที่ 4     สินค้าปลอดภาษี Duty Free – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

  16,888 - 17,888 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #II05-TWN-Nantou-TVZ23-27Mar2024-A231028

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

*บินตรง* ปีใหม่ ทัวร์ จีน (China): ซัวเถา เหมยโจว เฮียงบู้ซัว ศาลเจ้าไต่ฮงกง บ้านดินถู่โหลหย่งติ้ง ***ไม่ลงร้านช้อปปิ้ง*** 6 วัน 5 คืน บินกับ Air Asia (FD)

Code: #IS12-CHN-Shantou-shczswa3-21Mar2024-A231004

29,999 - 32,999 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: ต.ค. 2566 – มี.ค. 2567

Top