*บินตรง* ปีใหม่ ทัวร์ ไต้หวัน (Taiwan): หนานโถว ไทเป บูราโนแห่งไต้หวัน 4 วัน 3 คืน บินกับ China Airlines (CI) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ปีใหม่ ทัวร์ ไต้หวัน (Taiwan): หนานโถว ไทเป บูราโนแห่งไต้หวัน 4 วัน 3 คืน บินกับ China Airlines (CI)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • พ.ย.     02-05 / 09-12 / 16-19 / 30-03 ธ.ค.
 • ธ.ค.     07-10 (วันรัฐธรรมนูญ หยุด ส-จ 09-11 ธ.ค.) / 14-17 / 21-24 / 28-31 (วันปีใหม่ หยุด ส. 30 ธ.ค.-อ. 02 ม.ค. 67)

2567

 • ม.ค.     04-07 / 11-14 / 18-21 / 25-28
 • ก.พ.     01-04 / 22-25 (วันมาฆบูชา หยุด ส-จ 24-26 ก.พ.) / 29-03 มี.ค.
 • มี.ค.     07-10 / 14-17 / 21-24 / 28-31

Highlight

 • พิเศษ!! เมนู ชาบูบุฟเฟต์สไตล์ไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา
 • ล่องเรือ ทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) ชมทัศนียภาพอันสวยงาม
 • เยือน วัดเหวินหวู่ (Wenwu Temple) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1938
 • ชม ท่าเรือเจิ้งปิน (Zhengbin Fishing Harbor) บูราโนแห่งไต้หวัน
 • เยือน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street) สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน
 • ช้อปปิ้ง ร้านเอ็นไซม์ / เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (Feng Chia Night Market) / ศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium Shop) / ร้านขนมพายสับปะรด (Pineapple Cake Shop) / ซีเหมินติง (Ximending)

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองไทเป – เมืองหนานโถว
 • วันที่ 2     ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – ร้านเอ็นไซม์ – เมืองไทจง – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 • วันที่ 3     ศูนย์สร้อยสุขภาพ – ร้านขนมพายสับปะรด – บูราโนแห่งไต้หวัน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ซีเหมินติง
 • วันที่ 4     ตึกไทเป 101 – ร้านเครื่องสำอางค์ – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ

  22,990 - 29,990 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IZ02-TWN-Nantou-ZGTPE-2321CI-28Mar2024-A231028

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top