*บินตรง* ทัวร์ชมดอกซากุระ ไต้หวัน (Taiwan): ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป จีหลง 4 วัน 3 คืน บินกับ VietJet Air (VZ) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ชมดอกซากุระ ไต้หวัน (Taiwan): ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป จีหลง 4 วัน 3 คืน บินกับ VietJet Air (VZ)

กำหนดการเดินทาง

2567

 • ก.พ.     01-04 / 02-05 / 25-28 (วันมาฆบูชา หยุด ส-จ 24-26 ก.พ.) / 28-02 / 29-03 มี.ค.
 • มี.ค.     06-09 / 07-10 / 08-11 / 09-12 / 13-16 / 14-17 / 15-18 / 16-19 / 17-20 / 20-23 / 21-24 / 22-25 / 23-26 / 24-27 / 27-30

Highlight

 • ชม วัดเหวินหวู่ (Wenwu Temple) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1938 บูชาเทพเจ้ากวนอู
 • ล่องเรือ ทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) ชมทัศนียภาพอันสวยงาม
 • นมัสการ วัดหลงซาน (Longshan Temple) วัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงของคนไต้หวัน อายุเกือบ 300 ปี
 • เยือน วัดเทียนหยวน จุดชมซากุระบานที่มีชือเสียงโด่งดัง (01-20 มีนาคม)
 • ชม อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (Yehliu Geopark) การเซาะกร่อนของน้ำทะเลและลม ทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่าง ลักษณะต่างๆ น่าตื่นตา
 • เยือน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street) สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน
 • ชม ท่าเรือเจิ้งปิน (Zhengbin Fishing Harbor) บูราโนแห่งไต้หวัน สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1934
 • ช้อปปิ้ง เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (Feng Chia Night Market) / ร้านเอ็นไซม์ / ซีเหมินติง (Ximending) / ศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium Shop) / ตลาดจีหลง หรือ ตลาดจีหลงเมี่ยวโข่ว / ร้านเครื่องสำอาง / ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย (Mitsui Outlet)

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 • วันที่ 2     เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านเอ็นไซม์ – วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง
 • วันที่ 3     เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – บูราโนแห่งไต้หวัน – ตลาดจีหลง
 • วันที่ 4     ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมตั๋ว) – ร้านเครื่องสำอางค์ – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ

  17,990 - 20,990 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IZ02-TWN-Nantou-ZGTPE-2401VZ-27Mar2024-A231030

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top