*บินตรง* ทัวร์ชมดอกซากุระ ไต้หวัน (Taiwan): ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป 4 วัน 3 คืน บินกับ VietJet Air (VZ) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ชมดอกซากุระ ไต้หวัน (Taiwan): ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป 4 วัน 3 คืน บินกับ VietJet Air (VZ)

กำหนดการเดินทาง

2567

 • ก.พ.     01-04 / 02-05 / 03-06 / 26-29 (วันมาฆบูชา หยุด ส-จ 24-26 ก.พ.) / 28-02 / 29-03 มี.ค.
 • มี.ค.     01-04 / 02-05 / 06-09 / 07-10 / 08-11 / 09-12 / 13-16 / 14-17 / 15-18 / 16-19 / 20-23 / 21-24 / 22-25 / 23-26 / 27-30

Highlight

 • เยือน หมู่บ้านสายรุ้ง (Rainbow Village) เดิมเป็นหมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึก
 • ชม ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ (Zhongshe Flower Garden) สวนดอกไม้ขนาด 37 ไร่ ที่ปลูกดอกไม้สลับสับเปลี่ยนตามสภาพอากาศและฤดูกาลสามารถรับชมได้ตลอดทั้งปี
 • ชม วัดเหวินหวู่ (Wenwu Temple) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1938 บูชาเทพเจ้ากวนอู
 • ล่องเรือ ทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) ชมทัศนียภาพอันสวยงาม
 • เยือน วัดเทียนหยวน จุดชมซากุระบานที่มีชือเสียงโด่งดัง (01-20 มีนาคม)
 • ปล่อยโคมลอย หรือ โคมขงหมิง ที่ หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (Shifen Old Street)
 • เยือน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street) สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน
 • นมัสการ วัดหลงซาน (Longshan Temple) วัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงของคนไต้หวัน อายุเกือบ 300 ปี
 • ช้อปปิ้ง ร้านเอ็นไซม์ / ร้านสร้อยเจอเมเนียม (Germanium Shop) / ย่านซีเหมินติง (Ximending) / ร้านเครื่องสำอาง / ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย (Mitsui Outlet)

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เถาหยวน
 • วันที่ 2     ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านเอ็นไซม์
 • วันที่ 3     วัดเทียนหยวน – ร้านสร้อยเจอเมเนียม – ร้านขนมพายสับปะรด – เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (รวมปล่อยโคม) – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • วันที่ 4     วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101  – ร้านเครื่องสำอางค์ – มิตซุยเอาท์เล็ท – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

  17,990 - 19,990 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IZ02-TWN-Nantou-ZGTPE-2402VZ-27Mar2024-A231030

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

*บินตรง* วันสงกรานต์ ทัวร์ จีน (China): เฉิงตู-จิ่วจ้ายโกว-สี่ดรุณี (A) ***ไม่เข้าร้านรัฐบาล*** 6 วัน 5 คืน บินกับ VietJet Air (VZ) ไฟล์ทเหมาลํา

Code: #IB04-CHN-Jiuzhaigou-Paradise-22Apr2024-A240220

26,900 - 30,900 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: มี.ค.- เม.ย. 2567

Top