*บินตรง* ทัวร์ จีน (China): ฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน บินกับ Air Asia (FD) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ จีน (China): ฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน บินกับ Air Asia (FD)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • ธ.ค.     15-18

2567

 • ม.ค.     04-07 / 05-08 / 19-22
 • ก.พ.     29-03 มี.ค.
 • มี.ค.     01-04 / 08-11 / 15-18 / 22-25

Highlight

 • นั่งกระเช้าซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตรขึ้นสู่ เขาเทียนเหมินซาน
 • เยือน แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย นั่งบอลลูนเทียม ใส่แว่นตาวีอาร์ + ชม สะพานแก้วที่สูงเหนือพื้น 980 ฟุต และ ความยาวกว่า 400 เมตร
 • ชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยี้ยน ที่เลื่องลือไปทั่วโลก
 • ช้อปปิ้ง ร้านยาบัวหิมะ / ศูนย์สุขภาพแอนไอออน / ศูนย์วัฒนธรรมชงชา / เครื่องประดับ หยก / ถนนคนเดินหวงซิงลู่

กำหนดการ

 • วันที่ 1     กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ฉางซา (ท่าอากาศยาน ฉางซา หวงฮัว)
 • วันที่ 2     ศูนย์สุขภาพแอนไอออน  –  แกรนด์แคนย่อน สะพานแก้ว (VR) – ใบชาผู่เอ๋อร์ – ภาพวาดทราย
 • วันที่ 3     ชิมชาผู่เอ๋อร์ – ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู – ผลิตภัณฑ์หยก  – ผ่านชมหุบเขาป่ายจ้าง – ภาพวาดทราย
 • วันที่ 4     ร้านหยก – เมืองฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – ฉางซา(ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซาหวงฮัว) – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

  9,999 - 14,999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IG04-CHN-Zhangjiajie-SBTCSX-FD002-22Mar2024-A231114

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top