*บินตรง* ทัวร์จีน (China) เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว โหมวหนีโกว ภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) 6 วัน 5 คืน บินกับ การบินไทย (TG) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์จีน (China) เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว โหมวหนีโกว ภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) 6 วัน 5 คืน บินกับ การบินไทย (TG)

กำหนดการเดินทาง

2567

 • ม.ค.     25-30 
 • ก.พ.    01-06 / 15-20 / 22-27 (วันมาฆบูชา หยุด ส-จ 24-26 ก.พ.)
 • มี.ค.    07-12 / 14-19 / 21-26 / 28 มี.ค. – 02 เม.ย.

Highlight

 • ***ไม่เข้าร้านรัฐบาล / พักโรงแรม 4-5 ดาว***
 • พิเศษ ชมการแสดงโชว์ทิเบต  ชมการร่ายรำอันตระการตาและชมการแสดงวัฒนธรรมประเพณีพื้นเมืองที่สวยงามของชนเผ่าจ้าง(ทิเบต)
 • เที่ยวชม ถนนโบราณควานไจ่เซี่ยงจื่อ  (ถนนซอยกว้างซอยแคบ) ถนนคนเดินที่ ตกแต่งด้วยเรื่องราววิถีชีวิตการเป็นอยู่ของคนจีนเฉิงตูในสมัยโบราณ แต่ผสมความทันสมัยใส่เข้าไปได้อย่างลงตัว
 • ชม ทะเลสาบเตี๋ยซี  ทะเลสาบสีเขียวเทอร์คอยซ์ เป็นทะเลสาปที่ใหญ่ตระการตา ผลพวงจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงบ่อยครั้งและได้กลืนเมืองทั้งเมืองอยู่ใต้ทะเลสาบ
 • ชม เมืองโบราณซงพาน อยู่ติดชายแดนจีน – ทิเบต สร้างในสมัยราชวงศ์หมิง  เป็นเมืองที่ใช้แลกเปลี่ยนสินค้าชาวฮั่นและชาวทิเบต
 • เที่ยว อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ดินแดนแห่งขุนเขาและธารน้ำศักดิ์สิทธิ์ มรดกโลกปี ค.ศ. 1992 และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A สวยงามและท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล มีเสน่ห์แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลา (เดินทางโดยใช้รถเวียนของอุทยาน)
 • เยือน อุทยานโหมวหนิโกว ซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงามทั้ง ภูเขา ถ้ำ ป่า ทะเลสาบ  บนพื้นที่ 160 ตร.กม. อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,800 เมตรจุดที่สูงสุดสูงถึง 4,070 เมตร
 • ชมอุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย“ต๋ากู่ปิงชวน” ถือได้ว่าเป็นอุทยานสมบัติทางธรรมชาติที่ล้ำค่าของมณฑลเสฉวน , นั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์  ขึ้นไปยังจุดสูงสุดของภูเขาที่ความสูง 4,860 เมตร
 • ชม ถนนโบราณจินหลี่ เป็นถนนที่มีบ้านเมืองแบบจีนโบราณ  ทำให้เห็นถึงบรรยากาศเหมือนเดินในหมู่บ้านหนังจีนสมัยก่อนถนนยาวประมาณ 550 เมตร

กำหนดการ

 • วันที่ 1  กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – เฉิงตู – ถนนโบราณซอยกว้างซอยแคบ
 • วันที่ 2  ทะเลสาบเตี๋ยซี – เมืองโบราณซงพาน – จิ่วจ้ายโกว
 • วันที่ 3  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (ใช้รถเวียนอุทยาน) – ชมโชว์ธิเบต
 • วันที่ 4  อุทยานโหมวหนีโกว
 • วันที่ 5  อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน(นั่งกระเช้าขึ้นลง+รถอุทยาน) – เฉิงตู
 • วันที่ 6  ถนนโบราณจิ๋นหลี่ – สนามบินเฉิงตู – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

  29,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IG04-CHN-GO1TFU-TG024-28Mar2024-PH231116

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top