*บินตรง* สงกรานต์ ทัวร์ จอร์แดน: Jordan in Dream 7 วัน บินกับ Royal Jordanian (RJ) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* สงกรานต์ ทัวร์ จอร์แดน: Jordan in Dream 7 วัน บินกับ Royal Jordanian (RJ)

กำหนดการเดินทาง

2567

 • ม.ค.     21-27
 • ก.พ.     25-02 มี.ค. (วันมาฆบูชา หยุด ส-จ 24-26 ก.พ.)
 • มี.ค.     03-09
 • เม.ย.    07-13 (วันจักรี หยุด ส-อา 06-07 เม.ย.) (วันสงกรานต์ หยุด ส-อ 13-16 เม.ย.) / 14-20 (วันสงกรานต์ หยุด ส-อ 13-16 เม.ย.)

Highlight

 • พักค้างคืนใน แค้มป์กลางทะเลทราย MAGIC RUM CAMP, BUBBLE TENT
 • อาหารจีน 1 มื้อ
 • ชม นครเจอราช (JERASH) หรือ เมืองพันเสา อดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวันออกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน
 • ชม ปราสาทครูเสดโชบัค (SHOBAK) หรือ มอนทรีลแห่ง ตะวันออก (MONTREAL) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1115
 • ชม เมืองเพตรา มรดกโลก ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่
 • ลง เรือท้องกระจก (GLASS BOAT) แล่นในทะเลแดง
 • นั่งรถกระบะเปิดหลังคารับบรรยากาศ ทะเลทรายวาดิรัม ที่สวยงามที่สุดของโลกแห่งหนี่ง
 • ชม ทะเลเดดซี จุดที่ต่ำที่สุดในโลก ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถึง 400 เมตร และ มีความเค็มที่สุดในโลกมากกว่า 20% ของน้ำทะเลทั่วไป
 • ขึ้น เมาท์ เนโบ บริเวณที่เสียชีวิตและฝังศพของโมเสส ชม พิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม + อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส
 • เข้าชม โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ สร้างขึ้นช่วงระหว่างศตวรรษที่ 6 ชม ภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธิ์แห่งเยรูซาเลม
 • ขึ้นชม ป้อมปราการ แห่งกรุงอัมมาน (CITDAEL)

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่ 2     อัมมาน  –   นครเจอราช –  ปราสาทโชบัคแห่งครูเสด
 • วันที่ 3     เพตรา
 • วันที่ 4     เมืองอคาบา – ลงเรือท้องกระจก – ทะเลทรายวาดิรัม
 • วันที่ 5     วาดิรัม – เดดซี
 • วันที่ 6     เมาท์ เนโบ – มาดาบา – ป้อมปราการ แห่งกรุงอัมมาน
 • วันที่ 7     กรุงอัมมาน – สนามบินสุวรรณภูมิ

  72,900 - 75,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IE06-JOR-14Apr2024-A231117

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top