*บินตรง* ทัวร์ จีน (China): เฉิงตู ง้อไบ๊ เล่อซาน อุทยานภูเขาหิมะวาหวู่ 6 วัน 5 คืน บินกับ Sichuan Airlines (3U) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ จีน (China): เฉิงตู ง้อไบ๊ เล่อซาน อุทยานภูเขาหิมะวาหวู่ 6 วัน 5 คืน บินกับ Sichuan Airlines (3U)

กำหนดการเดินทาง

2567

 • ม.ค.     02-07 / 09-14 / 16-21 / 23-28
 • ก.พ.     27-03 มี.ค.
 • มี.ค.     05-10 / 12-17 / 19-24 / 26-31

Highlight

 • ล่องเรือชม หลวงพ่อโตเล่อซาน หรือ พระพุทธรูปเล่อซาน พระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาใหญ่ที่สุดในโลก
 • นั่งกระเช้าใหม่ล่าสุดที่สามารถจุคนได้ถึง 100 คน ขึ้นสู่ ยอดเขาจิงติ่ง
 • นมัสการ องค์พระโพธิสัตว์ผู่เสียนทรงช้าง สูงกว่า 41 เมตร สร้างด้วยสัมฤทธิ์ทั้งองค์ องค์พระโพธิสัตย์องค์นี้มี 10 พระพักตร์
 • แช่น้ำแร่ ให้คลายความหนาว และ ความเหนื่อยล้า
 • นั่ง กระเช้าไฟฟ้าภูเขาวาวู่ ขึ้นสู่จุดท่องเที่ยว ชมทัศนียภาพของภูเขาหิมะ ที่มีความสูงประมาณ 3,200 ฟุต
 • ชม วัดต้าสือ หรือ วัดต้าฉือ สถานที่ผนวชเป็นพระภิกษุของพระถังซัมจั๋ง
 • ช้อปปิ้ง ร้านยางพารา / ถนนคนเดินชุนซีลู่ / ถนนควานจ๋ายซอยกว้างซอยแคบ

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่
 • วันที่ 2     เมืองโบราณหวงหลงซี – เมืองเล่อซาน – ล่องเรือชมวัดหลวงพ่อโตเล่อซาน
 • วันที่ 3     ภูเขาง้อไบ๊ – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาจิงติ่ง – องค์พระโพธิสัตว์ผู่เสียนทรงช้าง – พระวิหารทองวิหารเงิน – แช่น้ำแร่
 • วันที่ 4     อุทยานภูเขาหิมะวาหวู่ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าภูเขาวาวู่ – เมืองเฉิงตู
 • วันที่ 5     วัดเหวินซู – วัดต้าสือ – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – แพนด้ายักษ์ – สะพานโบราณอันชุน
 • วันที่ 6     ถนนควานจ๋ายซอยกว้างซอยแคบ – สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ – สนามบินสุวรรณภูมิ

  25,990 - 26,990 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IZ02-CHN-Chengdu-ZGTFU-24063U-26Mar2024-A231120

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

*บินตรง* ทัวร์ชมดอกซากุระ ไต้หวัน (Taiwan): สวนดอกไม้จงเซ่อ เขาอุทยานอาลีซาน วัดอูจีเทียนหยวน 5 วัน 4 คืน บินกับ VietJet Air (VZ)

Code: #IB06-TWN-Taichung-BT-TPE95-VZ-23Mar2024-A231025

19,999 - 23,999 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: ก.พ. - มี.ค. 2567

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top