ทัวร์ อิตาลี + สวิตเซอร์แลนด์ + ฝรั่งเศส (Italy + Switzerland + France): 7 วัน 4 คืน บินกับ Emirates Airlines (EK) - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์ อิตาลี + สวิตเซอร์แลนด์ + ฝรั่งเศส (Italy + Switzerland + France): 7 วัน 4 คืน บินกับ Emirates Airlines (EK)

กำหนดการเดินทาง

2567

 • มี.ค.     14-20
 • เม.ย.    25-01 พ.ค. (วันแรงงานแห่งชาติ หยุด พ 01 พ.ค.)  / 30-06 พ.ค. (วันแรงงานแห่งชาติ หยุด พ 01 พ.ค.) (วันฉัตรมงคล หยุด ส-อา 04-05 พ.ค.)

Highlight

อิตาลี

 • อาหารจีน 1 มื้อ
 • ชม มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano)
 • ชม แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) อปปิงมอลล์ที่สวยงาม หรูหรา และ เก่าแก่ที่สุดในเมืองมิลาน
 • ชม ทะเลสาบโคโม่ (Como Lake) ทะเลสาบที่สวยที่สุดในประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์

 • อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบน ยอดเขาจุงเฟรา
 • ชม สิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) อนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792
 • ชม สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) สะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333
 • เข้าชม ร้านทำทองที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri เปิดทำการตั้งแต่สมัยศัตวรรตที่ 16
 • ขึ้นกระเช้า Eiger Express + รถไฟเพื่อขึ้นสู่ ยอดเขาจุงเฟรา สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร

ฝรั่งเศส

 • อาหารจีน 1 มื้อ / อาหารไทย 1 มื้อ / หอยเอสคาโก้
 • เที่ยวชมความงดงามของ มหานครปารีส ที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น
 • ล่องเรือ แม่น้ำแซน ที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆ
 • เยือน จัตุรัสทรอคคาเดโร่ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ หอไอเฟล
 • ช้อปปิ้ง La Vallee Village Outlet / ห้างลา ซามาริแตง (La Samaritaine) / ร้าน Bucherer

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่ 2     สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มิลาน –  มหาวิหารดูโอโม่
 • วันที่ 3     มิลาน – ทะเลสาบโคโม – ลูเซิร์น –ซุก- ซูริค
 • วันที่ 4     ซูริค – จูงเฟรา – อินเทอลาเก้น – ดิจอง
 • วันที่ 5     ดิจอง – La Vallee Village Outlet – ปารีส – พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ – ลา ซามาริแตง
 • วันที่ 6     ล่องเรือแม่น้ำแซน – ประตูชัย – หอไอเฟล – แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ – สนามบิน – ดูไบ
 • วันที่ 7     ดูไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ

  68,888 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IG04-ITA+CHE+FRA-GO3MXP-EK012-74EK-30Apr2024-A231204

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top