สงกรานต์ ทัวร์ จอร์เจีย + อาร์เมเนีย (Georgia + Armenia): 8 วัน 5 คืน บินกับ Gulf Air (GF) - ALL ABOUT JOURNEY

สงกรานต์ ทัวร์ จอร์เจีย + อาร์เมเนีย (Georgia + Armenia): 8 วัน 5 คืน บินกับ Gulf Air (GF)

กำหนดการเดินทาง

2567

 • เม.ย.    12-19 (วันสงกรานต์ หยุด ส-อ 13-16 เม.ย.) / 19-26 / 26-03 พ.ค. (วันแรงงานแห่งชาติ หยุด พ 01 พ.ค.)

Highlight

จอร์เจีย

 • ชม อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย (The Chronicle of Georgia) จำนวน 16 เสาหลักที่มีความสูงระหว่าง 30-35 เมตร
 • นั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชม ป้อมนาริกาลา (Narikala Fortress) ป้อมปราการโบราณสมัยศตวรรษที่ 4
 • ชม โรงอาบน้ำโบราณ (Abanotubani)

อาร์เมเนีย

 • เข้าชม Akhtala Monastery อารามศาสนาคริสต์ที่อยู่ตอนเหนือสุดของอาร์เมเนีย
 • เข้าชม Haghpat Monastery อารามที่เก่าแก่ที่สุดของ เมืองอะลาเวอดิ (Alaverdi) ที่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 10
 • ชม ทะเลสาบเซวาน (Lake Sevan) หนึ่งในทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • เข้าชม Holy Cathedral of Echmiatsin อาสนวิหารที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
 • เข้าชม Zvartnots Cathedral วิหารที่สร้างขึ้นกว่า 1,000 ปีที่แล้ว ด้วยความตั้งใจที่จะให้แข็งแรงคงทนเพื่อรอรับพระเยซูองค์ที่ 2
 • เข้าชม อารามเกกฮาร์ด (Geghard Monastery) ตั้งโดดเด่นบนหินสูงชัน สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 4
 • ชม Symphony of Stones หินบะซอลต์ที่เรียงตัวกันเป็นแท่งขนาดใหญ่ มีความสูงมากกว่า 50 เมตร
 • เข้าชม วิหารการ์นี (Garni Temple) วิหารเสาสูงสไตล์กรีก – โรมันที่แปลกตา
 • ชม Black Fortress หรือ Sev Berd ป้อมปราการทรงกลมที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1830

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่ 2     สนามบินสุวรรณภูมิ – บาห์เรน – ทบิลิซิ
 • วันที่ 3     ทบิลิซิ – อาร์เมเนีย – อะลาเวอดิ -ฮักห์พาท – ทะเลสาบเซวาน – เยอร์เวน
 • วันที่ 4     เยอร์เวน – วาการ์สซาพัด – โคร์วีรัป – เยอร์เวน
 • วันที่ 5     เยอร์เวน – เกกฮาร์ด – การ์นี – เยอร์เวน
 • วันที่ 6     เยอร์เวน – ยุมริ – ทบิลิซิ (จอร์เจีย)
 • วันที่ 7     ทบิลิซิ – บาห์เรน – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่ 8     สนามบินสุวรรณภูมิ

  72,900 - 79,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IE04-GEO+ARM-85GF-26Apr2024-A231213

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top