สงกรานต์ ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์: Mono Love Switzerland 7 วัน 4 คืน บินกับ Qatar Airways (QR) - ALL ABOUT JOURNEY

สงกรานต์ ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์: Mono Love Switzerland 7 วัน 4 คืน บินกับ Qatar Airways (QR)

กำหนดการเดินทาง

2567

 • มี.ค.     20-26 / 28-03 เม.ย.
 • เม.ย.    07-13 (วันสงกรานต์ หยุด ส-อ 13-16 เม.ย.)

Highlight

 • จุงเฟรา – เซอร์แมท – ลูเซิร์น – เบิร์น – มองเทรอซ์ – โลซาน
 • อาหารกลางวันบน ยอดเขาจุงฟราว
 • นั่งรถไฟและกระเช้า Eiger Express พิชิต ยอดเขาจุงเฟรา “TOP OF EUROPE”
 • สัมผัสวิวหลักล้าน ชมความสวยงาม ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น กลางหุบเขา “หมู่บ้านเซอร์แมท”
 • ชม สะพานไม้ซาเปล + อนุสาวรีย์สิงโตหิน
 • นั่งรถไฟจุงเฟราสู่ ยอดเขาจุงเฟรา (JUNGFRAUJOCH) จุดที่สูงที่สุดของยุโรป
 • ช้อปปิ้ง Lohri AG Store / Schwanenplatz

กำหนดการ

 • วันที่ 1     ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด ประเทศกาตาร์ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
 • วันที่ 2     ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ – กรุงเบิร์น – นาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่ –ไอน์สไตน์เฮาส์ – บ่อหมีสีน้ำตาล – ศาลากลางกรุงเบิร์น – เมืองโลซาน – มหาวิหารโลซาน – โรงแรม โบริวาจ พาเลซ – ศาลากลางเมืองโลซาน – โบสถ์ปฏิรูปแซงต์-ฟรองซัวส์
 • วันที่ 3     เมืองโลซาน – เมืองทาซ – หมู่บ้านเซอร์แมท – ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – สะพาน Kirchbrücke
 • วันที่ 4     เมืองมองเทรอซ์ – รูปปั้นเฟรดดี เมอร์คิวรี – มองเทรอซ์คาสิโน  – เมืองเวเว่ย์   – รูปปั้นชาลี แชปปลิ้น –เมืองอินเตอร์ลาเคน
 • วันที่ 5     เมืองอินเตอร์ลาเคน – กรินเดิลวาลด์ – เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน – สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ – ยอดเขาจุงเฟรา –ปราสาทน้ำแข็ง – อัลไพน์ เซนเซชัน – สฟิงซ์ฮอลล์ – เมืองซุก – Lohri AG Store – เมืองลูเซิร์น
 • วันที่ 6     เมืองลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลัก – ชมสะพานไม้ชาเปล – Schwanenplatz – ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ – ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด ประเทศกาตาร์  แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
 • วันที่ 7     ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

  79,888 - 82,888 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #II05-CHE-SQR41-74QR-07Apr2024-A240122

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top