*บินตรง* ทัวร์ ไต้หวัน (Taiwan): 4 วัน 3 คืน บินกับ Thai Lion Air (SL) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ ไต้หวัน (Taiwan): 4 วัน 3 คืน บินกับ Thai Lion Air (SL)

กำหนดการเดินทาง

2567

 • มี.ค.     22-25
 • เม.ย.    05-08 / 07-10 (วันจักรี หยุด ส-อา 06-07 เม.ย.) / 25-28 / 26-29

Highlight

 • พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา
 • สักการะ เทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู
 • ล่องเรือชมความงามของ ทะเลสาบสุริยันจันทรา (SUN MOON LAKE) แหล่งน้ำจืดใหญ่ที่สุดบนเกาะไต้หวัน
 • สักการะอัฐิของ พระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋ง หรือ วัดสวนกวง
 • เข้าชม อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall)
 • เที่ยว ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street) หมู่บ้านโบราณบนไหล่เขา
 • ช้อปปิ้ง ตลาดไถจง ไนท์มาเก็ต / ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium / ซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต / ศูนย์เครื่องสำอาง

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินดอนเมือง • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถั่งซำจั๋ง • ชิมชาอู่หลง • เมืองไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต
 • วันที่ 2     เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) • GERMANIUM • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
 • วันที่ 3     ศูนย์เครื่องสำอาง • ตลาดปลาไทเป • เมืองนิวไทเป • หมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองเถาหยวน
 • วันที่ 4     สนามบินเถาหยวน • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

  18,999 - 22,999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IB06-TWN-Nantou-BT-TPE28-SL-26Apr2024-A240301

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top