*บินตรง* ทัวร์ไต้หวัน (Taiwan): มหัศจรรย์ Taiwan บินหรู อยู่สบาย เช็คอินจุดแลนด์มาร์ค 5 วัน 4 คืน บินกับ Starlux Airlines (JX) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ไต้หวัน (Taiwan): มหัศจรรย์ Taiwan บินหรู อยู่สบาย เช็คอินจุดแลนด์มาร์ค 5 วัน 4 คืน บินกับ Starlux Airlines (JX)

กำหนดการเดินทาง

2567

 • มิ.ย. 15-19
 • ส.ค. 08-12 (วันแม่แห่งชาติ หยุด ส-จ 10-12 ส.ค.)

 

Highlight

 • มื้อพิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา
 • ชมหมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที่ลี้ภัยมาอยู่กันที่ไต้หวัน
 • ชมเขาอุทยานอาลีซาน ตามเส้นทางธรรมชาติโอบล้อมไปด้วยป่าสนอายุหลายร้อยปี ไปจนถึงอายุ 2,500 ปีและชมสวนดอกไม้ตามฤดูกาล
 • สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ เทพเจ้าแห่งความซื้อสัตย์ และคุณธรรม
 • ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง และน้ำในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด
 • ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค อนุสรณ์รำลึกถึงท่านอดีตประธานาธิบดีไต้หวัน รวบรวมประวัติ ของใช้สำคัญไว้
 • ชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว มีลักษณะเป็นแหลมยื่นลงไปในทะเล เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลก โดดเด่นด้วยหินแปลกตารูปร่างต่างๆ
 • ช้อปปิ้ง ตลาดไถจง / ร้านชา / ร้านขนมพายสับปะรด / ซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต / ศูนย์เครื่องสำอาง / ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น / ร้านผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium

 

กำหนดการ

 • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองไถจง • ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต
 • วันที่ 2 หมู่บ้านสายรุ้ง เมืองเจียอี้ • ชิมชาอู่หลง • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (นั่งรถไฟ1เที่ยว)
 • วันที่ 3 เมืองหนานโถว วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
 • วันที่ 4 วัดหลงซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ศูนย์เครื่องสำอาง • เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน • เมืองไทเป
 • วันที่ 5 Germanium • ถ่ายรูปกับตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) • เมืองเถาหยวน สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

  23,999-25,999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IB06-TWN-BT-TPE36_JX-08Aug2024-PE240523

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top