*บินตรง* ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์: Trio Switzerland 8 วัน บินกับ การบินไทย (TG) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์: Trio Switzerland 8 วัน บินกับ การบินไทย (TG)

กำหนดการเดินทาง

2567

 • ก.ย.     19-26
 • ต.ค.     12-19 (วันสวรรคต ร.9 หยุด ส-จ 12-14 ต.ค.) / 18-25 (วันปิยมหาราช หยุด พ 23 ต.ค.)

Highlight

 • บินตรงโดยสายการบินไทย สะสมไมล์ได้ 50%
 • โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว

สวิตเซอร์แลนด์

 • อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบน ยอดเขาจุงฟราว
 • ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ Matterhorn Glacier Paradise (Klien Matterhorn) จุดที่สามารถชมวิว ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น ได้ใกล้ที่สุด
 • นั่งรถไฟสาย GOLDEN PASS LINE รถไฟชมทัศนียภาพที่ทันสมัยที่สุดสู่ เมืองอินเตอร์ลาเก้น (Interlaken)
 • ขึ้นสู่ ยอดเขาจุงฟราว TOP OF EUROPE โดยกระช้าไฟฟ้า EIGER EXPRESS สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 4,158 เมตร
 • ชม สะพานไม้ชาเปล หรือ สะพานวิหาร (Chapel bridge) สะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
 • ชม รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ จงรักภักดี
 • เดินทางด้วยกระเช้า “Cabrio” ขึ้นสู่ ยอดเขาสแตนเซอร์ฮอร์น (Mt.Stanserhorn) ความสูง 1,898 เมตร
 • ช้อปปิ้ง เมืองอินเตอร์ลาเก้น (Interlaken) – นาฬิกายี่ห้อดัง

อิตาลี

 • ถ่ายรูปกับ มหาวิหารมิลาน (Milan Duomo)

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่ 2     สนามบินสุวรรณภูมิ  – เมืองมิลาน – เมืองแทสช์ – เมืองเซอร์แมท
 • วันที่ 3     MATTERHORN GLACIER PARADISE – เมืองลอยเคอบาด – บ่อน้ำแร่ภายในโรงแรม
 • วันที่ 4     เมืองมองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยอง – รถไฟสาย GOLDEN PASS LINE – เมืองอินเตอร์ลาเก้น
 • วันที่ 5     เมืองกรินเดลวาลด์ – ยอดเขาจุงฟราว – เมืองลูเซิร์น
 • วันที่ 6     ยอดเขาสแตนเซอร์ฮอร์น – เมืองมิลาน
 • วันที่ 7     มหาวิหารมิลาน – สนามบินเมืองมิลาน – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่ 8     สนามบินสุวรรณภูมิ

  135,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IU02-CHE-UIEU018-Trio-18Oct2024-A240611

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top