ทัวร์ อิตาลี + สวิตเซอร์แลนด์ + ฝรั่งเศส (Italy + Switzerland + France): 9 วัน บินกับ Emirates Airlines (EK) - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์ อิตาลี + สวิตเซอร์แลนด์ + ฝรั่งเศส (Italy + Switzerland + France): 9 วัน บินกับ Emirates Airlines (EK)

กำหนดการเดินทาง

2567

 • ก.ย.     20-28
 • ต.ค.     05-13 (วันสวรรคต ร.9 หยุด ส-จ 12-14 ต.ค.) / 21-29 (วันปิยมหาราช หยุด พ 23 ต.ค.)

Highlight

อิตาลี

 • ชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณ น้ำพุเทรวี่ (Trevi Fountain) สัญลักษณ์ของกรุงโรมที่โด่งดัง
 • เยือน นครรัฐวาติกัน (Vatican) ชม มหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica)
 • ขึ้น เนินเขา Piazzale Michelangelo เพื่อชมวิวของ เมือง Florence
 • ชม หอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
 • ชม หมู่บ้านมรดกโลกและอุทยานแห่งชาติ ชิงเคว เทเร (Cinque Terre)
 • ชม มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน หรือ ดูโอโม่ (DUOMO)
 • ช้อปปิ้ง ย่าน บันไดสเปน (The Spanish Step) – สินค้าแฟชั่นและของที่ระลึก / จัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) – ของที่ระลึก

สวิตเซอร์แลนด์

 • อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบน ยอดเขาจุงฟราว
 • ชม สะพานไม้ชาเปล หรือ สะพานวิหาร (Chapel bridge) สะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
 • ชม รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ จงรักภักดี
 • ขึ้นสู่ ยอดเขาจุงฟราว TOP OF EUROPE สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 4,158 เมตร โดยกระช้าไฟฟ้า EIGER EXPRESS

ฝรั่งเศส

 • เดินทางด้วย รถไฟความเร็วสูง TGV สู่ มหานครปารีส (Paris)
 • ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่น้ำแซน
 • ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ หอไอเฟล สร้างขึ้นในปีค.ศ.1889
 • ช้อปปิ้ง มหานครปารีส – สินค้าแบรนด์ชื่อดัง / La Vallee Village Outlet – แบรนด์เนม

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่ 2     สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – กรุงโรม – สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน
 • วันที่ 3     กรุงโรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – เมืองฟลอเรนซ์
 • วันที่ 4     เมืองปิซ่า – หอเอนปิซ่า – เมืองลาสเปเซีย – ชิงเคว เทเร
 • วันที่ 5     กรุงมิลาน – มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน – เมืองลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล
 • วันที่ 6     ยอดเขาจุงฟราว – เมืองสตราสบูร์ก
 • วันที่ 7     มหาวิหารแห่งสตราสบูร์ก – รถไฟด่วน TGV – กรุงปารีส – ล่องเรือบาโตมุช
 • วันที่ 8     หอไอเฟล – ประตูชัย – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – LA VALLEE VILLAGE OUTLET – สนามบิน – เมืองดูไบ
 • วันที่ 9     สนามบินดูไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ

  115,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IU02-ITA+CHE+FRA-UIEU009-Classic-21Oct2024-A240611

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top