*บินตรง* ทัวร์จอร์แดน (Jordan): JORDAN IN DREAM 7 วัน 5 คืน บินกับ โรยัลจอร์แดนเนียลแอร์ไลน์ (RJ) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์จอร์แดน (Jordan): JORDAN IN DREAM 7 วัน 5 คืน บินกับ โรยัลจอร์แดนเนียลแอร์ไลน์ (RJ)

กำหนดการเดินทาง

2567

 • ก.ย. 22-28
 • ต.ค. 20-26 (วันปิยมหาราช หยุด พ 23 ต.ค.)

 

Highlight

 • มื้อพิเศษ!!! อาหารจีน 1 มื้อ
 • พักค้างคืนในแคมป์กลางทะเลทราย 1 คืน
 • ชมนครเจอราช อดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวันออกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน
 • ลงเรือท้องกระจก ในทะเลแดง ชมความใสของน้ำทะเล, ปะการัง, ปลาทะเลหลากชนิด
 • นั่งรถกระบะเปิดหลังคารับบรรยากาศท้องทะเลทรายวาดิรัมที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลกแห่งหนี่ง
 • เยือนทะเลเดดซี เป็นจุดที่ต่ำที่สุดในโลก และมีความเค็มที่สุดในโลก
 • เยือนเมาท์ เนโบ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนเขาซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะเป็นบริเวณที่เสียชีวิตและฝังศพของโมเสส
 • เข้าชม โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ ชมภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธิ์แห่งเยรูซาเลม โดยโมเสดสี ประมาณ 2.3 ล้านชิ้น
 • ขึ้นชมป้อมปราการ แห่งกรุงอัมมาน จุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองแห่งนี้ โดยมีฉากหลังเป็น โรงละครโรมัน

 

กำหนดการ

 • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่ 2 อัมมาน – นครเจอราช – ปราสาทโชบัคแห่งครูเสด
 • วันที่ 3 เพตรา
 • วันที่ 4 เมืองอคาบา – ลงเรือท้องกระจก – ทะเลทรายวาดิรัม
 • วันที่ 5 วาดิรัม – เดดซี
 • วันที่ 6 เมาท์ เนโบ – มาดาบา – ป้อมปราการ แห่งกรุงอัมมาน
 • วันที่ 7 สนามบินสุวรรณภูมิ

  69,900-73,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IE06-JOR-Jordan in dream-20Oct2024-PE240614

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top