ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) : Elegant Joyful Switzerland 8 วัน 5 คืน บินกับ Emirates Airlines (EK) - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) : Elegant Joyful Switzerland 8 วัน 5 คืน บินกับ Emirates Airlines (EK)

กำหนดการเดินทาง

2567

 • ก.ย.    17-24 
 • ต.ค.    09-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด ส-จ 12-14 ต.ค.) / 16-23 (วันปิยมหาราช หยุด พ 23 ต.ค.)

Highlight

 • พักโรงแรม 3-4 ดาว
 • นั่งรถไฟและกระเช้า Eiger Express พิชิตยอดเขาจุงเฟรา “TOP OF EUROPE”
 • ชมน้ำพุจรวดเจ็ทโด (Jet d-Eau) ที่มีน้ำพุพุ่งสูงถึง 400 ฟุตเหนือทะเลสาบเจนีวา
 • ถ่ายรูปกับรูปปั้น “ชาร์ลี แชปลิน” (Chaplin Statue) ที่เมือง เวเว่ย์ (Vevey)
 • เดินเที่ยวชมหมู่บ้านเซอร์แมท เมืองปลอดมลพิษ วิวหลักล้าน
 • นั่งรถไฟไต่เขา ขึ้นสู่ยอดเขากอร์นเนอร์แกรต (Gornergrat) เพื่อชมความสวยงามของยอดเขา Matterhorn
 • ชม ทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz Lake)
 • ชม สะพานไม้ชาเปล หรือ สะพานวิหาร (Chapel bridge) สะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
 • ชม รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ จงรักภักดี
 • ชมน้ำตกไรน์ น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป
 • ช้อปปิ้ง นาฬิกายี่ห้อดัง ที่เมืองอินเตอร์ลาเก้น (Interlaken) และ Lohri AG Store ที่เมืองซุก (ZUG)

กำหนดการ

 • วันที่ 1    ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
 • วันที่ 2    ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง – ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ – กรุงเบิร์น –  นาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่ – ไอน์สไตน์เฮาส์ – บ่อหมีสีน้ำตาล – ศาลากลางกรุงเบิร์น – เมืองบีล
 • วันที่ 3    เมืองบีล – เมืองเจนีวา – ทะเลสาบเจนีวา – น้ำพุจรวดเจ็ทโด – นาฬิกาดอกไม้ – เก้าอี้สามขา – จัตุรัส Place des Nations – เมืองโลซาน – ศาลาไทย – เมืองเวเว่ย์
 • วันที่ 4    เมืองเวเว่ย์ –   รูปปั้นชาร์ลี แชปลิน – เมืองมองเทรอซ์ –  ปราสาทชิลยอง – นั่ง Shuttle Train สู่ หมู่บ้านซอร์แมท  – นั่ง Shuttle train สู่เมืองทาช (Optional tour!! นั่งรถไฟสาย Gornergrat bahn) – เมืองทาซ
 • วันที่ 5    เมืองทาซ – สถานีกรินเดลวัลด์ – ขึ้นกระเช้าไอเกอร์ เอ็กเพรส สู่ สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ – ต่อรถไฟ สู่สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค – ปราสาทน้ำแข็ง – อัลไพน์ เซนเซชัน – สฟิงซ์ฮอลล์ – รถไฟไต่เขาลงจากยอดเขาจุงเฟรา –ลงกระเช้าไอเกอร์ เอ็กเพรส สู่ สถานีกรินเดลวัลด์ – เมืองอินเตอร์ลาเคน – Kirchofer
 • วันที่ 6    เมืองอินเตอร์ลาเคน – หมู่บ้านอิเซลท์วอลด์ – ทะเลสาบเบรียนซ์ –  เมืองลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – Schwanenplatz – เมืองซุก – หอนาฬิกา Zytturm – Lohri AG Store – เมืองซูริค
 • วันที่ 7    เมืองซูริค – เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน – ชมน้ำตกไรน์ – เมืองซูริค – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – โบสถ์ Grossmünster – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ – ช้อปปิ้งถนนบานโฮฟซตราเซอร์ – ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค
 • วันที่ 8    ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

  89,888 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #II05-CHE-SEK67-16Oct2024-PH240618

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top