ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland): Unseen 8 วัน 5 คืน บินกับ Saudia Airlines (SV) - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland): Unseen 8 วัน 5 คืน บินกับ Saudia Airlines (SV)

กำหนดการเดินทาง

2567

 • ก.ย.     23-30

Highlight

 • อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบน ยอดเขากรินเดลวาลด์ เฟียสต์
 • ชม รูปปั้นชาลี แชปลิ้น Chaplin Statue + ส้อมยักษ์ The Fork + รูปปั้นเฟรดดี้ เมอร์คูรี่ ณ ทะเลสาบเจนีวา
 • นั่งรถรางไฟฟ้า Funicular Railway สู่ Sunnegga Paradise ความสูง 2,888 เมตรจากระดับน้ำทะเล ชมความสวยงามของ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
 • ชม อนุสาวรีย์สิงโต Lion Monument สัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิสซึ่งทำงานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส
 • ชม สะพานไม้ชาเพล Chapel Bridge สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 สะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป
 • นั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ ขึ้นพิชิต ยอดเขากรินเดลวาลด์ เฟียสต์ Grindelwald First  บนระดับความสูง 2,168 เมตร
 • ชม บ่อหมีสีน้ำตาล Bear Park สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น
 • ชม ศาลาไทย Thai Pavilion ที่รัฐบาลไทยส่งไปตั้งในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์
 • ช้อปปิ้ง เมืองเซอร์แมท / เมืองอินเทอร์ลาเก้น Interlaken

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่ 2     สนามบินสุวรรณภูมิ – เจดดาห์ (ซาอุดิอาระเบีย) – นครเจนีวา (ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) – เวเว่ย์
 • วันที่ 3     St. Legier La Chiesaz – มองเทรอซ์ – ทาซ – เซอร์แมท
 • วันที่ 4     เซอร์แมท – นั่ง Funicular สู่ Sunnegga Paradise – ทาซ – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้ชาเพล
 • วันที่ 5     ลูเซิร์น – กรินเดลวาลด์เฟียสต์  The Top of Adventure – อินเทอร์ลาเก้น – ลูเซิร์น
 • วันที่ 6     ลูเซิร์น – เบิร์น – โลซานน์ – เจนีวา
 • วันที่ 7     เจนีวา – สนามบิน – สนามบินเมืองเจดดาห์
 • วันที่ 8     เจดดาห์ (ซาอุดิอาระเบีย) – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  79,995 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IV01-CHE-Unseen-23Sep2024-A240618

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top