*บินตรง* ทัวร์ อินเดีย (India): เดลี – ชัยปุระ - อัครา 5 วัน 3 คืน บินกับ การบินไทย (TG) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ อินเดีย (India): เดลี – ชัยปุระ – อัครา 5 วัน 3 คืน บินกับ การบินไทย (TG)

กำหนดการเดินทาง

2567

 • ก.ค.     18-22 (วันอาสาฬหบูชา+เข้าพรรษา หยุด ส-อา 20-21 ก.ค.)
 • ส.ค.     08-12 (วันแม่แห่งชาติ หยุด ส-จ 10-12 ส.ค.)
 • ต.ค.     10-14 (วันสวรรคต ร.9 หยุด ส-จ 12-14 ต.ค.) / 23-27 (วันปิยมหาราช หยุด พ 23 ต.ค.)

Highlight

 • นั่งรถจีปขึ้นไปชม AMBER FORT หรือ ป้อมปราการใหญ่แห่งเมืองชัยปุระ
 • ชม พระราชวังหลวง (CITY PALACE) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1797
 • เยือน วัดพระพิฆเนศ (GANESH TEMPLE) สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 18
 • ชม แชนด์ เบารี (CHAND BAORI) บ่อน้ำขั้นบันไดที่ลึกที่สุดในอินเดีย มีบันไดถึง 3,500 ขั้น สูง 13 ชั้น
 • ชม อัคราฟอร์ท (AGRA FORT) ป้อมปราการมรดกโลก
 • ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ ทัชมาฮาล (TAJ MAHAL) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 • ชม ประตูเมืองอินเดีย (INDIA GATE) หรือ อนุสรณ์สถานแห่งสงครามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินเดีย
 • เยือน วัดลักษมีนารายัน (Laxmi Narayan Temple) หรือ Birla Mandir สักการะ พระกฤษณะ พระพิฆเนศ

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • เดลี • ชัยปุระ
 • วันที่ 2     พระราชวังสายลม • นั่งรถจีปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท • พระราชวังกลางน้ำ • CITY PALACE • วัดพระพิฆเนศ
 • วันที่ 3     ชัยปุระ • อัครา • แชนด์ เบารี • อัครา ฟอร์ท
 • วันที่ 4     ทัช มาฮาล • เดลี • ประตูเมืองอินเดีย • วัดลักษมีนารายัน
 • วันที่ 5     สนามบินสุวรรณภูมิ

  28,999 - 29,999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IB06-IND-Deli-BT-DEL28-TG-23Oct2024-A240629

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top