*บินตรง* ทัวร์ อินเดีย (India): ชัยปุระ นครสีชมพู 4 วัน 2 คืน บินกับ Air Asia (FD) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ อินเดีย (India): ชัยปุระ นครสีชมพู 4 วัน 2 คืน บินกับ Air Asia (FD)

กำหนดการเดินทาง

2567

 • ก.ค.     26-29 (วันพระบรมราชสมภพ ร.10 หยุด อา-จ 28-29 ก.ค.)
 • ส.ค.     09-12 (วันแม่แห่งชาติ หยุด ส-จ 10-12 ส.ค.) / 23-26
 • ก.ย.     06-09 / 20-23

Highlight

 • นั่งรถจีปขึ้นไปชม AMBER FORT หรือ ป้อมปราการใหญ่แห่งเมืองชัยปุระ
 • ชม พระราชวังหลวง (CITY PALACE) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1797
 • ชม ทัชมาฮาล (TAJ MAHAL) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 • ชม อัคราฟอร์ท (AGRA FORT) ป้อมปราการมรดกโลก
 • ชม แชนด์ เบารี (CHAND BAORI) บ่อน้ำขั้นบันไดที่ลึกที่สุดในอินเดีย มีบันไดถึง 3,500 ขั้น สูง 13 ชั้น
 • เยือน วัดพระพิฆเนศ (GANESH TEMPLE) สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 18

กำหนดการ

 • วันที่ 1     ดอนเมือง กรุงเทพฯ • ชัยปุระ         อินเดีย
 • วันที่ 2     พระราชวังสายลม • นั่งรถจีปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท • พระราชวังกลางน้ำ • CITY PALACE
 • วันที่ 3     ทัช มาฮาล • อัครา ฟอร์ท • แชนด์ เบารี • วัดพระพิฆเนศ • สนามบินชัยปุระ
 • วันที่ 4     ทัช มาฮาล • เดลี • ประตูเมืองอินเดีย • วัดลักษมีนารายัน
 • วันที่ 5     สนามบินสุวรรณภูมิ

  19,999 - 21,999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IB06-IND-Jaipur-BT-JAI32-FD-20Sep2024-A240629

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top