*บินตรง* ทัวร์ อินเดีย (India): เดลี ชัยปุระ อัครา ประตูปาตริกา 5 วัน 4 คืน บินกับ Indigo (6E) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ อินเดีย (India): เดลี ชัยปุระ อัครา ประตูปาตริกา 5 วัน 4 คืน บินกับ Indigo (6E)

กำหนดการเดินทาง

2567

 • ก.ย.     06-10 / 25-29 / 27 ก.ย.-01 ต.ค.
 • ต.ค.    10-14 / 11-15 (วันสวรรคต ร.9 หยุด ส-จ 12-14 ต.ค.) / 19-23 / 23-27 (วันปิยมหาราช หยุด พ 23 ต.ค.)

Highlight

 • ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ ทัชมาฮาล (TAJ MAHAL) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 • นั่งรถจี๊ปขึ้นไปชม พระราชวัง AMBER FORT
 • ชมป้อมปราการ แอมเบอร์ ฟอร์ด ป้อมปราการใหญ่แห่งเมืองชัยปุระ
 • ชม พระราชวังหลวง (CITY PALACE) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1797
 • ชมความสวยงามของ ฮาวา มาฮาล (Hawa Mahal) หรือ พระราชวังแห่งสายลม
 • ชมความงามประตูปาตริกา 1 ในประตูเมืองที่งดงาม
 • ชม หอคอยสุเหร่า กุตับมีนาร์ ที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงประมาณ 72.5 เมตร หรือ 237.8 ฟุต
 • ชม ประตูเมืองอินเดีย (INDIA GATE) หรือ อนุสรณ์สถานแห่งสงครามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินเดีย
 • ชม อัคราฟอร์ท (AGRA FORT) ป้อมปราการมรดกโลก
 • ช้อปปิ้ง ตลาดพื้นเมือง จันปาท

กำหนดการ

 • วันที่ 1    สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเดลี
 • วันที่ 2    เมืองเดลี – เมืองชัยปุระ – ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ท – พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ท
 • วันที่ 3    ซิตี้พาเลส – ฮาวา มาฮาล – จุดชมวิว  Wind View Cafe – ประตูปาตริกา – เมืองอัครา – อัครา ฟอร์ท
 • วันที่ 4    ชมพระอาทิตย์ขึ้น “พระราชวังทัชมาฮาล” – เมืองเดลี – กุตับมีนาร์ – ประตูเมืองอินเดีย ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมืองจันปาท
 • วันที่ 5    สนามบินเดลี – สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

  21,990-23,990 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IZ02-IND-ZGDEL-24016E-23Oct2024

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top