*บินตรง* ทัวร์จีน (China): มหัศจรรย์ ย่าติง 6 วัน 5 คืน (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) บินกับ Air Asia (FD) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์จีน (China): มหัศจรรย์ ย่าติง 6 วัน 5 คืน (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) บินกับ Air Asia (FD)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • ก.ย.     20-25
 • ต.ค.     11-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด ศ-อา 13-15 ต.ค.) / 18-23 (วันปิยมหาราช หยุด ส-จ 21-23 ต.ค.)

Highlight

 • ***ไม่เข้าร้านรัฐบาล***
 • นั่งรถไฟความเร็วสูง ไป-กลับ คุนหมิง-ลี่เจียง
 • ชมวัดหยวนทง วัดที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนาน สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังมีอายุยาวนานประมาณ 1,200 กว่าปี
 • ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ “อุทยานแห่งชาติย่าติง” ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามทางธรรมชาติของประเทศจีน ตั้งอยู่บนความสูง 4,000 กว่าเมตรเหนือระดับน้ำทะเล ชมทะสาบบนยอดเขาที่น้ำใสราวกับพื้นกระจก โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาหิมะขาวโพลน ซึ่งเป็นดินแดนที่ถูกเปรียบเปรยไว้ว่า “ดินแดนแห่งสวรรค์บนดิน”
 • สักการะ วัดลามะซงจ้าหลิน (วัดโปตาลาน้อย) ศูนย์กลางศาสนาพุทธของชาวทิเบตในแชง-กรีล่า เป็นวัดนิกายลามะที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลยูนนาน
 • ชมบรรยากาศ เมืองเก่าจงเตี้ยน เมืองเล็กๆ ที่สร้างขึ้นเพื่ออนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบจีน
 • เยือนเมืองมรดกโลก “เมืองโบราณลี่เจียง” ที่ได้รับการประกาศจากยูเนสโกเป็นเมืองโบราณที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของจีน

กำหนดการ

 • วันที่ 1    สนามบินดอนเมือง – สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย – วัดหยวนทง – นั่งรถไฟความเร็วสูง – เมืองลี่เจียง
 • วันที่ 2    เมืองลี่เจียง – เมืองเต้าเฉิง
 • วันที่ 3    อุทยานแห่งชาติย่าติง (รคโค้ช+รถแบตเตอรี่) – เส้นทางระยะสั้น – ทุ่งหญ้าชงกู่ – วัดชงกู่ – ทะเลสาบไข่มุก – จุดชมภูเขาหิมะ 3 พระโพธิสัตว์ (ยอดเขาเซียนหน่ายยื่อ) – เส้นทางระยะยาว – ทุ่งหญ้าลั่วหรง – จุดชมภูเขาหิมะ 3 พระโพธิสัตว์ (ยอดเขาเซี่ยโยโตเจีย และยอดเขายานม่ายหยง) – ทะเลสาบห้าสี – ทะเลสาบน้ำนม                                  
 • วันที่ 4    แชง-กรีล่า – วัดซงจ้านหลิน – วัดกุยชาน – เมืองโบราณจงเตี้ยน
 • วันที่ 5    เมืองลี่เจียง – ช่องแคบเสือกระโจน –  เมืองโบราณลี่เจียง – นั่งรถไฟความเร็วสูง – สถานีรถไฟคุนหมิง
 • วันที่ 6    สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย – สนามบินดอนเมือง

  36,999-37,999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IB06-CHN-Yading-BT-KMG08-FD-18Oct2023-PH230608

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top