เรือยอร์ชกระบี่-ภูเก็ต : เกาะพีพี-เกาะไม้ท่อน***จอยทัวร์*** - ALL ABOUT JOURNEY

เรือยอร์ชกระบี่-ภูเก็ต : เกาะพีพี-เกาะไม้ท่อน***จอยทัวร์***

เกาะพีพี-เกาะไม้ท่อน by Passion Speed Catamaran

โปรแกรมวันเดย์ทริป (จอยทัวร์)

งดให้บริการทุกวันพุธ

รายละเอียดโปรแกรม

10.00 น.

ไกด์รอต้อนรับทุกท่านที่ท่าเรือฉลอง

10.30 น.

ออกเดินทางจากท่าเรือมุ่งหน้าสู่เกาะพีพี ด้วยเรือ Speed Catamaran

11.00 น.

ระหว่างการเดินทาง ไกด์จัดเสิร์ฟ Snack Box พร้อมเครื่องดื่มสำหรับลูกค้าทุกท่าน

12.00 น.

ล่องเรือชมทัศนียภาพบริเวณของเกาะพีพีเล และชมความสวยงามของอ่าวมาหยาและอ่าวโล๊ะซะม๊ะ

12.30 น.

เดินทางถึงปิเละลากูน (Pileh Lagoon) นั่งเรือหางยาวเข้าชมความงามด้านใน พร้อมเก็บภาพสวยงามบนเรือหางยาว

13.00 น.

แวะจุดดำน้ำตื้นที่ ถ้ำไวกิ้ง ชมความสมบูรณ์ของปะการังและพันธุ์ปลาหลากหลายชนิด โดยเฉพาะดอกไม้ทะเลและปลาการ์ตูน

14.00 น.

พาทุกท่านสู่เกาะพีพีดอน รับประทานอาหารกลางวัน Set Menu บนเกาะและพักผ่อนตามอัธยาศัย เดินเล่นถ่ายรูปบนชายหาด

16.00 น.

เดินทางออกจากเกาะพีพี และเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะไม้ท่อน

17.00 น.

เดินทางถึงเกาะไม้ท่อน เกาะที่น้องโลมามักโผล่มาทักทาย และเป็นอีกหนึ่งจุดดำน้ำตื้นที่สวยงาม เล่นกิจกรรม paddle board มีบริการเสิร์ฟ BBQ และผลไม้

18.00 น.

บอกลาเกาะไม้ท่อนและเดินทางกลับท่าเรือ พร้อมวิวพระอาทิตย์ตกสวยๆ

18.30 น.

เดินทางกลับถึงท่าเรือฉลอง

*ความจุผู้โดยสาร 48 ท่าน / ลูกค้าครบ 20 ท่าน ออกเดินทาง*

?หากผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน/วัน ทางบริษัทจะต้องขออนุญาตยกเลิกทริป โดยคืนเงินเต็มจำนวน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน่อย 2-3 วันก่อนเดินทาง 

*ไม่อนุญาตให้สตรีมีครรภ์เดินทาง
**โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศและคลื่นมลมในวันนั้น

 

 

Phi Phi Island – Maiton Island by Passion Speed ​​Catamaran

One Day Trip Program (Joy Tour)

Except Wednesday and please check space available again before booking

Itinerary

10.00 a.m.

Welcoming the guests at Chalong pier.

10.30 a.m.

Get on Passion Speed Catamaran and depart from the pier.

11.00 a.m.

Snack box and drinks are served to the guests.

12.00 a.m.

Arrive at Phi Phi Island, sightseeing at the emerald Pileh Lagoon surrounded by

towering limestone cliffs and caves by long tail boat.

12.30 p.m.

Sightseeing at emerald Pileh Lagoon surrounded by towering limestone cliffs

and caves by long tail boat.

13.00 p.m.

Visit Viking Cave, a famous point for snorkeling in crystal clear turquoise water

with amazing corals and colorful fishes.

14.00 p.m.

Arrive at Phi Phi Don. Enjoy set menu lunch on the island and relaxing on the

beach. (1 hour)

16.00 p.m.

Depart from Phi Phi island and heading to Maiton island.

17.00 p.m.

Arrive at Maiton island for snorkeling and have fun with paddle boards and

clear kayak. The BBQ Chicken and seasonal fruits are served on boards.

18.00 p.m.

Say good bye to Maiton island and enjoy stunning sunset along the way back.

18.30 p.m.

Come back to Chalong pier

* Capacity of 48 passengers / 20 customers departing *

?If the traveler is less than 20 persons/day, the company must request permission to cancel the trip. by full refund which will inform at least 2-3 days before departure

*Pregnant women are not allowed to travel.

**The program is subject to change according to the weather and wind waves on the day.


ใช้ได้ตั้งแต่ :  15 ตุลาคม 2564 – 31 ตุลาคม 2565

Valid From: 15 October 2021 – 31 October 2022

อัตราค่าบริการสำหรับชาวไทย ไม่รวมรถรับส่ง (Service rates for Thai citizens Transfer not included)

ผู้ใหญ่

Adult

ราคาพิเศษ 2,299 บาท/ท่าน

Special price 2,299 baht / person

เด็ก (4–11 ปี) 

Children (4-11 years) 

ราคาพิเศษ 1,899 บาท/ท่าน

Special price 1,899 baht / person

อัตราค่าบริการสำหรับชาวไทย รวมรถรับส่ง (Service rates for Thai citizens include transfers.)

ผู้ใหญ่

Adult

ราคาพิเศษ 2,499 บาท/ท่าน

Special price 2,499 baht / person

เด็ก (4–11 ปี) 

Children (4-11 years) 

ราคาพิเศษ 2,099 บาท/ท่าน

Special price 2,099 baht / person

หมายเหตุ

 • ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติสำหรับชาวต่างชาติ: ผู้ใหญ่ 400 บาท/ท่าน, เด็ก 200 บาท/ท่าน

 • เรืองดเดินทางในกรณีที่ลูกค้าน้อยกว่า 20 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและยินดีคืนเงินค่าทริปเต็มจำนวน สำหรับผู้ที่จองทริปไว้

 • โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

Note

 • There are extra charge national park fee for Foreigner : Adult 400 THB / Pax, Child 200 THB / Pax

 • In case of less than 20 customers, the company will inform you in advance and refund the trip fee in full. For those who booked the trip

 • The program is subject to change depending on the weather.

ค่าบริการรวม

 • อาหารว่าง Snack Box

 • อาหารกลางวัน (ทานที่ร้านอาหารบนเกาะ)

 • อาหารเย็น บาร์บีคิวไก่เสียบไม้ /ผลไม้รวม

 • น้ำดื่ม, น้ำอัดลม

 • ลูกเรือมืออาชีพ

 • เรือคายัค

 • เรือหางยาว (8-10 ท่าน)

 • ค่ารถรับส่งที่ฉลองมารีน่า

 • ประกันการเดินทาง

 • ผ้าขนหนู

 • เสื้อชูชีพ

 • อุปกรณ์ดำน้ำตื้น(ชิ้นส่วนปากแบบใช้ครั้งเดียว)

 • แพดเดิลบอร์ด

 • ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติสำหรับคนไทย

*** ไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มขึ้นเรือ***

ค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆนอกเหนือรายการ

 • รถรับ-ส่ง มีค่าบริการเพิ่ม ท่านละ 200 บาท (ทุกโซนในภูเก็ต)

 • ค่าอุทยานชาวต่างชาติผู้ใหญ่ 400 บาท เด็ก 200 บาท

 

Include in the Packages

 • Snack Box

 • Lunch (eat at the restaurant on the island)

 • Dinner: BBQ Chicken Skewers / Mixed Fruits

 • Drinking water, soft drinks

 • professional crew

 • kayak

 • Long tail boat (8-10 persons)

 • Transfer fee at Chalong Marina

 • Travel Insurance

 • Towels

 • Life Jacket

 • Snorkeling equipment (One – time use mouth piece)

 • Paddle boards

 • National park fee for Thai people

***Food and drinks are not allowed to bring on board***

Not include in the Packages

 • Other personal expenses in addition to the list

 • Pick-up service is available at an additional charge of 200 baht per person (all zones in Phuket).

 • National park fee: 400 baht for adults, 200 baht for children. 

ขั้นตอนการจองเรือ
1.ลูกค้าแจ้งวันที่ใช้บริการ ชื่อผู้จองหรือผู้ติดต่อ เบอร์ติดต่อ จำนวนท่าน และความต้องการพิเศษอื่นๆ
2.บริษัทฯเช็คที่นั่งเบื้องต้น
3. หากที่นั่งยังว่าง บริษัทฯจะส่ง SMS แจ้งเลขที่บัญชีและยอดโอนให้ลูกค้า (ที่นั่งจะยังไม่ได้ทำการจองจนกว่าลูกค้าจะโอนชำระเงินเต็มจำนวน)
4. หลังจากลูกค้าโอนและโทรแจ้งบริษัทฯ บริษัทฯดำเนินการจอง หากที่นั่งเต็มแล้ว บริษัทฯจะทำการโอนเงินคืนลูกค้า
5. บริษัทฯรอเอกสารยืนยันการจอง จากทางเรือ
6. เมื่อได้เอกสารยืนยัน บริษัทฯจะส่ง SMS ยืนยันการจองโดยระบุสถานที่วันเวลา ชื่อลูกค้า จำนวนลูกค้า

เงื่อนไขการจอง

1. หากลูกค้าไม่มาขึ้นเรือตามกำหนด จะถือว่าลูกค้ายกเลิกการใช้บริการ
2. ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางและ/หรือยกเลิกการใช้บริการและ/หรือลดจำนวนผู้ใช้บริการ(โดยขอเงินคืน)ได้
3. ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Office: 0 2980 0203-4Hot Line: 08 1929 9293

  ราคาเริ่มต้น ผู้ใหญ่ 2,299 บาท เด็ก(4-11 ปี) 1,899 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #ANDAMAN PASSION-KRABI-PP-MAITHON-JOIN

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top