เรือยอร์ชภูเก็ต+กระบี่+พังงา : Mv Elizabeth Queen - ALL ABOUT JOURNEY

เรือยอร์ชภูเก็ต+กระบี่+พังงา : Mv Elizabeth Queen

เรือยอร์ชภูเก็ต+กระบี่+พังงา : Mv Elizabeth Queen

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเส้นทางหากมีความจำเป็นจากสภาพอากาศแปรปรวน

Trip is subject to weather and tide conditions.

ข้อมูลเรือ

Specification

ความจุผู้โดยสาร 55 ท่าน

Guests day charter: 55

ลูกเรือ 5 ท่าน

Crew: 5

ไม่มีแอร์

No Air conditioner

ความยาว 50 ฟุต

Length 50 feet 

เส้นทางท่องเที่ยว Travel route

Half Day Trip 5 hours

โปรแกรม

Program

ราคาสำหรับ 1 – 15 ท่าน

Max 1-15 person

ราคาสำหรับ 16 – 30 ท่าน

Max 16-30 person

รอบครึ่งวันเช้า เกาะเฮ 08.00-13.00 น.

Half Day Trip Coral Morning 08.00-13.00 hrs.

าคาพิเศษ 22,000 บาท 

Special price 22,000 baht

าคาพิเศษ 25,000 บาท

Special price 25,000 baht

รอบครึ่งวันบ่าย เกาะเฮ ซันเซ็ทแหลมพรหมเทพ 14.00-19.00 น.

Half Day Trip Coral Sunset Promthep Cape 14.00-19.00 hrs.

าคาพิเศษ 22,000 บาท

Special price 22,000 baht

าคาพิเศษ 25,000 บาท

Special price 25,000 baht

รอบครึ่งวันเช้า เกาะไม้ท่อน+เกาะเฮ 08.00-13.00 น.

Half Day Trip Maiton+Coral Morning 08.00-13.00 hrs.

าคาพิเศษ 22,000 บาท 

Special price 22,000 baht

าคาพิเศษ 24,000 บาท

Special price 24,000 baht

รอบครึ่งวันบ่าย เกาะไม้ท่อน+เกาะเฮ ซันเซ็ท 14.00-19.00 น.

Half Day Trip Maiton+Coral Sunset 14.00-19.00 hrs.

าคาพิเศษ 22,000 บาท

Special price 22,000 baht

าคาพิเศษ 25,000 บาท

Special price 25,000 baht

 

ท่านที่ 31-50 เพิ่มท่านละ 500 บาท

Extra person 500 Baht/person

Full Day Trip  8 hours

โปรแกรม

Program

ราคาสำหรับ 1 – 15 ท่าน

Max 1-15 person

ราคาสำหรับ 16 – 30 ท่าน

Max 16-30 person

รอบเต็มวันเกาะเฮ 

Full Day Trip Coral Island

าคาพิเศษ 29,000 บาท

Special price 29,000 baht

าคาพิเศษ 32,000 บาท

Special price 32,000 baht

รอบเต็มวัน เกาะไม้ท่อน+เกาะเฮ

Full Day Trip Maiton+Coral

าคาพิเศษ 30,000 บาท

Special price 30,000 baht

าคาพิเศษ 33,000 บาท

Special price 33,000 baht

รอบเต็มวันเกาะไข่

Full Day Trip Khai Island

าคาพิเศษ 31,000 บาท

Special price 31,000 baht

าคาพิเศษ 34,000 บาท

Special price 34,000 baht

รอบเต็มวันเกาะไม้ท่อน+เกาะไข่

Full Day Trip Maiton+Khai

าคาพิเศษ 31,000 บาท

Special price 31,000 baht

าคาพิเศษ 34,000 บาท

Special price 34,000 baht

รอบเต็มวันเกาะเฮ+เกาะราชา

Full Day Trip Coral+Racha

าคาพิเศษ 31,000 บาท

Special price 31,000 baht

าคาพิเศษ 34,000 บาท

Special price 34,000 baht

รอบเต็มวันเกาะไม้ท่อน+เกาะราชา

Full Day Trip Maiton+Racha

าคาพิเศษ 32,000 บาท

Special price 32,000 baht

าคาพิเศษ 35,000 บาท

Special price 35,000 baht

รอบเต็มวันอ่าวพังงา (ขึ้นเรือที่ ท่าเทียบเรือยามู ภูเก็ต)

Full Day Trip Phanga (Yamoo Pier)

https://maps.app.goo.gl/gqTvaEm9UPeVtTES7

าคาพิเศษ 40,000 บาท 

Special price 40,000 baht

าคาพิเศษ 44,000 บาท

Special price 44,000 baht

รอบเต็มวันเกาะพีพี

Full Day Trip Phiphi

าคาพิเศษ 42,000 บาท

Special price 42,000 baht

าคาพิเศษ 45,000 บาท

Special price 45,000 baht

 ท่านที่ 31-50 เพิ่มท่านละ 500 บาท

Extra person 500 Baht/person

ราคานี้รวม : กัปตันและลูกเรือ, น้ำดื่ม น้ำอัดลม, ผลไม้ตามฤดูกาล, อุปกรณ์ดำน้ำตื้น, อุปกรณ์ตกปลา, เสื้อชูชีพ, ประกันภัย

ราคานี้ไม่รวม : ไกด์นำเที่ยว(1,500-2,000 บาท/ท่าน), รถตู้รับ-ส่ง(1-13 ท่าน/1,500 บาท/1 คัน), รถรับ-ส่งในท่าเรืออ่าวฉลอง 10 บาท/ท่าน, อาหาร, ค่าเข้าอุทยานหรือเกาะ, เรือหางยาว, ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%(กรณีออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ)

This price includes: Captain and crew, soft drinks, water, seasonal fruit, snorkeling equipment, fishing gear, life jacket, insurance.

This price excludes: Tour guide (1,500-2,000 baht / person), van transfer (1-13 persons / 1,500 baht / 1 van), transfer in Chalong pier 10 baht / person, food, entrance fees to the park or island, Long tail boat, 7% VAT (in case of issuing full tax invoice)

สถานที่ขึ้นเรือ Boat boarding place

ท่าเรืออ่าวฉลอง จ.ภูเก็ต    Chalong bay Port

https://goo.gl/maps/5rEnvyuymDe1NSwx7


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Office: 0 2980 0203-4Hot Line: 08 1929 9293

  ราคาเริ่มต้น 22,000 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #BLUEPHOENIX TRAVEL-PHUKET-KRABI-PHANGA-MV ELIZABETH QUEEN

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top