ล่องเรืออยุธยา : โปรแกรมทัวร์เต็มวันไปรถบัส-กลับเรือแกรนด์เพิร์ล - ALL ABOUT JOURNEY

ล่องเรืออยุธยา : โปรแกรมทัวร์เต็มวันไปรถบัส-กลับเรือแกรนด์เพิร์ล

โปรแกรมอยุธยาทัวร์เต็มวันไปรถบัส-กลับโดยเรือแกรนด์เพิร์ล

(กรุงเทพฯ – อยุธยา – วัดช่องลม/นนทบุรี – กรุงเทพฯ)

*ปิดให้บริการ ตั้งแต่ วันที่ 19 มี.ค. – 31 พ.ค.2563*

นำทุกท่านไหว้พระ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล และเที่ยวชมโบราณสถานสำคัญทางประวัติศาตร์ โดยมีมัคคุเทศก์ผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ และอิ่มอร่อยไปกับบุฟเฟต์อาหารกลางวัน พร้อมทั้งล่องเรือชมวิถี ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

รายละเอียดการเดินทาง

ไปรถบัส

07.15 น.               พบกัน  ณ  จุดนัดพบบริเวณหน้า Top Supermarket ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ ( สี่พระยา ) ซอยเจริญกรุง 30 หรือ 24

07.30 น.               พร้อมออกเดินทางสู่พระราชวังบางปะอิน  หนึ่งในพระราชวังเดิมที่งดงามของไทย โดยมีมัคคุเทศก์ชำนาญงานให้การดูแลพร้อมกับข้อมูลที่น่าสนใจ

09.00 น.               เดินทางถึงพระราชวังบางประอิน มัคคุเทศก์พาชมสถานที่สำคัญต่างๆภายในพระบรมมหาราชวัง  ซึ่งประกอบด้วย พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาศน์, พระที่นั่งวโรภาศพิมาน, พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร, พระที่นั่งเวหาสจำรูญ  และ  หอวิฑูรทัศนา

10.30 น.               เดินทางถึงวัดมหาธาตุ ชมเศียรพระพุทธรูปหินทรายที่มีรากไม้ปกคลุม และโบราณสถานที่งดงาม

11.30 น.               เดินทางถึงวัดพระศรีสรรเพชญ์  เป็นวัดสำคัญประจำพระราชวังสมัยกรุงศรีอยุธยา  และไปสักการะองค์พระมงคลบพิตร ซึ่งประดิษฐานอยู่หน้าพระราชวังโบราณ

กลับโดยเรือแกรนด์เพิร์ล

13.00 น.               ถึงท่าเรือวัดช่องลม (นนทบุรี)  นำท่านสู่เรือแกรนด์เพิร์ลที่หรูหราและสะดวกสบายที่สุดในลำน้ำเจ้าพระยา พร้อมบริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์  ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชุมชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา  ระหว่างทางจะล่องผ่านเกาะเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี  จนถึงกรุงเทพฯ

15.00 น.               บริการอาหารว่างด้วย ชา กาแฟ และคุกกี้

16.00 น.               เดินทางถึงท่าเรือริเวอร์ซิตี้โดยสวัสดิภาพ

 

รายละเอียดการเดินทางภาษาอังกฤษ

Program

By bus:

07:00 hrs.          Check in at River City Shopping Complex – Sipraya.

07:30 hrs.          Depart from Bangkok by Air – conditioned Coach to Ayutthaya Province.

08:30 hrs.          Arrive BANG PA-IN SUMMER PALACE, The Palace of King Rama V with its mixture of Thai, Chinese and Gothic Architecture.

10:30 hrs.          Arrive Ayutthaya The world heritage ancient city. Former Capital City of Thailand (B.E.1350-1767). Ayutthaya has been included in UNESCO list of World heritage since December 13, 1991.

–  Visit to WAT MAHATHAT, The royal monastery and served as the residence of the supreme monk.

–  Visit to WAT PHRA SRI SANPHET, The largest, most important and beautiful with in the Royal Palace compound in Ayutthaya like the temple of The Emerald Buddha in Bangkok.

– Visit to VIHARA PHRA MONGKHON BOPHIT, located in the south of WAT PHRA SRI SANPHET. The large bronze Buddha image was originally enshrined in the open area outside the Grand Palace and later covered by building.

By cruise:

13:00 hrs.         Welcome on Board the Grand Pearl Cruiser at WAT CHONG LOM (Nonthaburi). for cruising to Bangkok along the Chao Praya River. Superb buffet lunch which includes a delight variety of oriental and western cuisines will be served. The boat will pass Nonthaburi Province, Koh Kret “The monn community ”, The Royal Barges, Thammasart University, The Royal Grand Palace, Wat Arun, The Temple of Dawn

15:00 hrs.         Coffee break will be served while you enjoy the enchanting sights along the river banks such as the Royal Barges, Thammasart University, the Royal Grand Palace and the graceful Temple Of Dawn.

16:00 hrs.          Arrive at the River City Shopping Complex Pier.

รายการอาหารบนเรือแกรนด์เพิร์ล

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ราคาปกติ  2,200 บาท/ท่าน ราคาพิเศษ 1,520 บาท/ท่าน
เด็ก(อายุ 4-10 ปี) ราคาปกติ  1,400 บาท/ท่าน ราคาพิเศษ 1,290 บาท/ท่าน

*โปรโมชั่นพิเศษ : มา 16 ท่าน(ผู้ใหญ่) จ่ายเพียง 15 ท่าน

อัตรานี้รวม 1.ค่าล่องเรือตามโปรแกรมที่เลือก 2.บุฟเฟต์ไทย-นานาชาติ 3.น้ำเปล่า ชา กาแฟ 5.มัคคุเทศก์ (ภาษาอังกฤษ)
อัตรานี้ไม่รวม 
1.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สั่งเพิ่มบนเรือ 2.ภาษีหัก ณที่จ่าย 3 % และไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม 3.รถรับ-ส่ง
*อัตราค่าบริการนี้ไม่สามารถไช้ได้ในช่วงเทศกาลต่างๆ ที่ทางเรือจัดงานพิเศษขึ้น เช่น วันวาเลนไทน์ วันแม่ วันลอยกระทง วันปีใหม่ ฯลฯ

สถานที่ขึ้นรถบัส

จุดขึ้นรถบัส ของเรือแกรนด์เพิร์ล อยู่บริเวณหน้า ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต ที่ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ (ซอยเจริญกรุง 24 หรือ 30 ติดกับท่าเรือสี่พระยา) จะมีรถบัสติดป้ายแกรนด์เพิร์ลจอดอยูค่ะ และมีเจ้าหน้าทีให้ความสะดวกในการเช็คอินค่ะ

แผนที่การเดินทาง

แผนที่ท่าเรือริเวอร์ซิตี้

ขั้นตอนการจองเรือ

1.ลูกค้าแจ้งวันที่ใช้บริการ ชื่อผู้จองหรือผู้ติดต่อ เบอร์ติดต่อ จำนวนท่าน และความต้องการพิเศษอื่นๆ
2.บริษัทฯเช็คที่นั่งเบื้องต้น
3. หากที่นั่งยังว่าง บริษัทฯจะส่ง SMS แจ้งเลขที่บัญชีและยอดโอนให้ลูกค้า (ที่นั่งจะยังไม่ได้ทำการจองจนกว่าลูกค้าจะโอนชำระเงินเต็มจำนวน)
4. หลังจากลูกค้าโอนและโทรแจ้งบริษัทฯ บริษัทฯดำเนินการจอง หากที่นั่งเต็มแล้ว บริษัทฯจะทำการโอนเงินคืนลูกค้า
5. บริษัทฯรอเอกสารยืนยันการจอง จากทางเรือ
6. เมื่อได้เอกสารยืนยัน บริษัทฯจะส่ง SMS ยืนยันการจองโดยระบุสถานที่วันเวลา ชื่อลูกค้า จำนวนลูกค้า

เงื่อนไขการจอง

1. หากลูกค้าไม่มาขึ้นเรือตามกำหนด จะถือว่าลูกค้ายกเลิกการใช้บริการ
2. ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางและ/หรือยกเลิกการใช้บริการและ/หรือลดจำนวนผู้ใช้บริการ(โดยขอเงินคืน)ได้
3. ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293

  ราคาพิเศษ ผู้ใหญ่ 1,520 บาท เด็ก(อายุ 4-10 ปี) 1,290 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #เรือแกรนด์เพิร์ลอยุธยา

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved.
Top