เรือสปีดโบ๊ทภูเก็ต : เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน ***จอยทัวร์*** - ALL ABOUT JOURNEY

เรือสปีดโบ๊ทภูเก็ต : เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน ***จอยทัวร์***

เรือสปีดโบ๊ทภูเก็ต : เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน (โปรแกรมเดย์ทริป จอยทัวร์)

Khai Island (Day Trip Program  Join Tour)

ท่าเรือวิสิษฐ์ พันวา จ.ภูเก็ต / Visit Panwa Pier, Phuket

จองครบ 15 ท่าน เรือออกให้บริการ จำกัดจำนวน 27-28 ท่าน ต่อ 1 ลำ (เรือจุได้ 45-47 ท่าน)

อัตราค่าบริการสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ (Service rates for Thai and foreigners)

ผู้ใหญ่

Adult

ราคาพิเศษ 1,200 บาท/ท่าน

Special price 1,200 baht / person

เด็ก (4–11ปี) ส่วนสูงไม่เกิน 120 เซน

Children (4-11 years) Not over 120 cm 

ราคาพิเศษ 1,000 บาท/ท่าน

Special price 1,000 baht / person

ราคานี้รวม : อาหารเช้า อาหารกลางวันบุฟเฟต์ ของว่างและเครื่องดื่ม, มัคคุเทศก์นำเที่ยว, อุปกรณ์ดำน้ำ เสื้อชูชีพ หน้ากาก ท่อหายใจ และเม้าท์พีช, ค่าธรรมเนียมบนเกาะ, ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต, ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%

ราคานี้ไม่รวม : รถรับ-ส่งโรงแรมท่าเรือ 200 บาท/ท่าน

This price includes : breakfast, lunch, buffet Snacks and drinks, tour guide, snorkel equipment, life jacket, breathing tube and mount peach, island fee, accident insurance, life insurance, 7% VAT.

This price does not include : Transfer from hotel to the pier 200 baht/person


บริการเสริม ซื้อเพิ่ม สำหรับ Love Picnic (Premier Package) : อาหารว่างแบบจัดเต็ม+เครื่องดื่มและพร๊อพถ่ายภาพสุดชิค

Optional purchase for the Love Picnic (Premier Package) : Full snacks + drinks and chic photo prop.

ราคา 399 บาท/เซ็ท (เมื่อจองล่วงหน้า 3 วันก่อนเดินทาง)

Price 399 baht / set (when booking 3 days in advance before traveling)

ราคา 499 บาท/เซ็ท (เมื่อจองล่วงหน้า 1-2 วันก่อนเดินทาง)

Price 499 baht / set (when booking 1-2 days in advance)

Note :

  • โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากปัจจัยทางธรรมชาติ เช่น น้ำขึ้น-นํ้ำลง และสภาพอากาศ (Tour program subjects to change depending on tide and weather condition.)

  • สําหรับลูกค้าที่ต้องการอาหารพิเศษหรือแพ้อาหาร ให้แจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง (อาหารเจ, มังสวิรัติ, แพ้อาหารต่างๆ) Please advise special meal requirements (Vegetarian food) or allergies.

  • เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 60 ปี รวมทั้งสัตว์เลี้ยง ไม่อนุญาตให้เดินทาง ลูกค้าที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ตังครรภ์ โรคหอบหืด โรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง/ผ่าตัดกระดูก ทางบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้เดินทาง เนื่องจากอาจเป็น อันตรายได้ กรณีแพ้อาหารชนิดใด ต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง Infant under 1 years of age, elderly over 60 years old, and pet are not allow to join the excursion. Guests, who have high blood pressure, heart disease, pregnant women, asthma ,and bone disease or orthopedic are not allow to join this excursions. In case if customer has allergic of food please let the company know before travelling.


ขั้นตอนการจองเรือ

1.ลูกค้าแจ้งวันที่ใช้บริการ ชื่อผู้จองหรือผู้ติดต่อ เบอร์ติดต่อ จำนวนท่าน และความต้องการพิเศษอื่นๆ
2.บริษัทฯเช็คที่นั่งเบื้องต้น
3. หากที่นั่งยังว่าง บริษัทฯจะส่ง SMS แจ้งเลขที่บัญชีและยอดโอนให้ลูกค้า (ที่นั่งจะยังไม่ได้ทำการจองจนกว่าลูกค้าจะโอนชำระเงินเต็มจำนวน)
4. หลังจากลูกค้าโอนและโทรแจ้งบริษัทฯ บริษัทฯดำเนินการจอง หากที่นั่งเต็มแล้ว บริษัทฯจะทำการโอนเงินคืนลูกค้า
5. บริษัทฯรอเอกสารยืนยันการจอง จากทางเรือ
6. เมื่อได้เอกสารยืนยัน บริษัทฯจะส่ง SMS ยืนยันการจองโดยระบุสถานที่วันเวลา ชื่อลูกค้า จำนวนลูกค้า

เงื่อนไขการจอง

1. หากลูกค้าไม่มาขึ้นเรือตามกำหนด จะถือว่าลูกค้ายกเลิกการใช้บริการ
2. ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางและ/หรือยกเลิกการใช้บริการและ/หรือลดจำนวนผู้ใช้บริการ(โดยขอเงินคืน)ได้
3. ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Office: 0 2980 0203-4Hot Line: 08 1929 9293

  ราคาพิเศษ ผู้ใหญ่ 1,200 บาท เด็ก(4-11 ปี) 1,000 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #LOVE ANDAMAN-PHUKET-KHAI-JOIN

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top