เรือสปีดโบ๊ทภูเก็ต : เกาะรอก+เกาะห้า***จอยทัวร์*** - ALL ABOUT JOURNEY

เรือสปีดโบ๊ทภูเก็ต : เกาะรอก+เกาะห้า***จอยทัวร์***

เกาะรอก + เกาะห้า (โปรแกรมเดย์ทริป จอยทัวร์)

ท่าเรือวิสิษฐ์พันวา ภูเก็ต

ออกเดินทางทุกวันเสาร์-วันอาทิตย์  ตั้งแต่  วันที่ 15 ต.ค. – 15 พ.ค. ของทุกปี

จองครบ 15 ท่าน เรือออกให้บริการ จำกัดจำนวน 27-28 ท่าน ต่อ 1 ลำ (เรือจุได้ 45-47 ท่าน)

05.30 – 06.00 น.

รถตู้รับท่านจากที่พัก มุ่งหน้าสู่ท่าเรือวิสิษฐ์พันวา จ.ภูเก็ต

07.30 น.

เดินทางถึงท่าเรือวิสิษฐ์พันวา เพื่อทำการเช็คอิน รับประทานของว่าง เบเกอรี่ เครื่องดื่ม ( ชา, กาแฟ, น้ำผลไม้, ) จากนั้นฟังคำแนะนำจากมัคคุเทศก์พร้อมอธิบายโปรแกรม

08.00 น.

เดินทางจากท่าเรือวิสิษฐ์พันวา เพื่อมุ่งหน้าสู่เกาะรอกด้วยเรือสปีดโบ๊ทที่มีความปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพ และอุปกรณ์ครบครัน

10.00 – 10.30 น.

เดินทางถึงเกาะรอก เพลิดเพลินกับการเที่ยวชมธรรมชาติ บริเวณชายหาดที่เต็มไปด้วยปูเสฉวนเดินเล่นถ่ายรูปพักผ่อน หรือดำน้ำตื้น

12.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์จัดเต็มจากทางอุทยานฯ พร้อมทั้งอิ่มอร่อยกับบริการหลากหลาย ทั้งของว่าง เค้ก และขนมนานาชนิด และน้ำผลไม้ริมชายหาดบนเกาะรอกนอก สัมผัสกลิ่นไอธรรมชาติ บริเวณรอบๆ ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ออกเดินทางสู่หมู่เกาะห้า

14.00-15.00 น.

เดินทางถึงเกาะห้า จุดดำน้ำตื้นที่มีแนวปะการังหลากสี อัดแน่นไปด้วยความสมบูรณ์และความหลากหลายทางธรรมชาติ ทั้งฝูงปลานานาชนิด และปลาที่เป็นเอกลักษณ์ อย่างปลาปักเป้า หอยมือเสือ ฝูงปลาสีน้ำเงิน

15.15 น.

ออกจากเกาะห้า มุ่งหน้าสู่ท่าเรือวิสิษฐ์พันวา

16.30 น.

เดินทางถึงท่าเรือวิสิษฐ์พันวา ส่งท่านถึงที่พักพร้อมความประทับใจ

****โปรเเกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางตามสภาพอากาศและจำนวนผู้โดยสาร

 

Rok & Haa Island (Day Trip Program  Join Tour)

Visit Panwa Phuket Pier

Departure every Friday – Sunday from 15 Oct. – 15 May every year.

Book 15 people, boat service is limited to 27-28 persons per 1 boat (boat capacity 45-47 persons).

05.30-06.00 HRS

A van will pick you up from the accommodation. Heading to Wisit Panwa Pier, Phuket Province

07.30 HRS

Arrive at Wisit Panwa Pier. To check-in Have a snack, bakery, beverage (tea, coffee, juice,) then listen to the guide from the guide and explain the program.

08.00 HRS

Depart from Wisit Panwa Pier To head to Koh Rok by speed boat, which is secured with a life jacket. And fully equipped

10.00 – 10.30 HRS

Arrive at Koh Rok Enjoy sightseeing in nature The beach area is full of hermit crab. Take a walk, take a photo, relax. Or snorkeling

12.00 HRS

Break for a full buffet lunch from the park Along with enjoying a wide variety of snacks, cakes and desserts. And fruit juice on the beach on Koh Rok Nok Feel the smell of nature. The area around everyone rest at their leisure.

Depart for the Five Islands

14.00 – 15.00 HRS

Arrive at Koh Ha Snorkeling spot with colorful coral reefs Filled with richness and natural diversity All kinds of fish And unique fish Like pufferfish, tiger clams, blue fish

15.15 HRS

Out of Haa Island Heading to Wisit Panwa Pier

16.30 HRS

Arrive at Wisit Panwa Pier. Deliver you to your accommodation with an impression

**** The promotion may change the itinerary according to the weather and the number of passengers.

 

อัตราค่าบริการสำหรับชาวไทย (Service rates for Thai citizens)

ผู้ใหญ่

Adult

ราคาพิเศษ 2,600 บาท/ท่าน

Special price 2,600 baht / person

เด็ก (4–11ปี) ส่วนสูงไม่เกิน 120 เซน

Children (4-11 years) Not over 120 cm 

ราคาพิเศษ 2,100 บาท/ท่าน

Special price 2,100 baht / person

 

อัตราค่าบริการสำหรับชาวต่างชาติ (Service charge for foreigners)

ผู้ใหญ่

Adult

ราคาพิเศษ 4,000 บาท/ท่าน

Special price 4,000 baht / person

เด็ก (4–11ปี) ส่วนสูงไม่เกิน 120 เซน

Children (4-11 years) Not over 120 cm 

ราคาพิเศษ 3,200 บาท/ท่าน

Special price 3,200 baht / person

 

ราคานี้รวม : เรือสปีดโบ๊ทไป-กลับ, มัคคุเทศก์, อาหารว่างช่วงเช้า, อาหารกลางวัน, ขนมหวาน, เครื่องดื่ม, ผลไม้, บริการอุปกรณ์ดําน้ำตื้น (หน้ากากดําน้ำ ,ท่อหายใจ และเสื้อชูชีพ), ค่าธรรมเนียมขี้นเกาะเฉพาะชาวไทย, ประกันอุบัติเหตุ, ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%

ราคานี้ไม่รวม : รถรับ-ส่งโรงแรมท่าเรือ 200 บาท/ท่าน, ค่าธรรมเนียมขี้นเกาะชาวต่างชาติ,

This price includes : Speedboat fare for Similan, guide, Light for breakfast, Lunch, Bakery, Soft drink, fruit, snack, Snorkeling equipment (Mask, Snorkel, and Life Jacket), National park fee(Thai only), Travel Accident insurance, 7% VAT

This price does not include : Transfer from hotel to the pier 200 baht/person, Island admission fee for foreigners

 

รายการอาหาร MENU

 

Note :

  • โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากปัจจัยทางธรรมชาติ เช่น น้ำขึ้น-นํ้ำลง และสภาพอากาศ (Tour program subjects to change depending on tide and weather condition.)

  • สําหรับลูกค้าที่ต้องการอาหารพิเศษหรือแพ้อาหาร ให้แจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง (อาหารเจ, มังสวิรัติ, แพ้อาหารต่างๆ) Please advise special meal requirements (Vegetarian food) or allergies.

  • อาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของอุทยาน Food is subject to change according to park policy.

  • เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 60 ปี รวมทั้งสัตว์เลี้ยง ไม่อนุญาตให้เดินทาง ลูกค้าที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ตังครรภ์ โรคหอบหืด โรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง/ผ่าตัดกระดูก ทางบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้เดินทาง เนื่องจากอาจเป็น อันตรายได้ กรณีแพ้อาหารชนิดใด ต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง Infant under 1 years of age, elderly over 60 years old, and pet are not allow to join the excursion. Guests, who have high blood pressure, heart disease, pregnant women, asthma ,and bone disease or orthopedic are not allow to join this excursions. In case if customer has allergic of food please let the company know before travelling


ขั้นตอนการจองเรือ

1.ลูกค้าแจ้งวันที่ใช้บริการ ชื่อผู้จองหรือผู้ติดต่อ เบอร์ติดต่อ จำนวนท่าน และความต้องการพิเศษอื่นๆ
2.บริษัทฯเช็คที่นั่งเบื้องต้น
3. หากที่นั่งยังว่าง บริษัทฯจะส่ง SMS แจ้งเลขที่บัญชีและยอดโอนให้ลูกค้า (ที่นั่งจะยังไม่ได้ทำการจองจนกว่าลูกค้าจะโอนชำระเงินเต็มจำนวน)
4. หลังจากลูกค้าโอนและโทรแจ้งบริษัทฯ บริษัทฯดำเนินการจอง หากที่นั่งเต็มแล้ว บริษัทฯจะทำการโอนเงินคืนลูกค้า
5. บริษัทฯรอเอกสารยืนยันการจอง จากทางเรือ
6. เมื่อได้เอกสารยืนยัน บริษัทฯจะส่ง SMS ยืนยันการจองโดยระบุสถานที่วันเวลา ชื่อลูกค้า จำนวนลูกค้า

เงื่อนไขการจอง

1. หากลูกค้าไม่มาขึ้นเรือตามกำหนด จะถือว่าลูกค้ายกเลิกการใช้บริการ
2. ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางและ/หรือยกเลิกการใช้บริการและ/หรือลดจำนวนผู้ใช้บริการ(โดยขอเงินคืน)ได้
3. ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Office: 0 2980 0203-4Hot Line: 08 1929 9293

  ราคาเริ่มต้น ผู้ใหญ่ 2,600 บาท เด็ก(4-11 ปี) 2,100 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #LOVE ANDAMAN-PHUKET-ROK-HA-JOIN

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top