เรือสปีดโบ๊ทพังงา : เกาะสิมิลัน  - ALL ABOUT JOURNEY

เรือสปีดโบ๊ทพังงา : เกาะสิมิลัน 

เกาะสิมิลัน 

ท่าเรือทับละมุ พังงา

ออกเดินทางทุกวัน  ตั้งแต่  วันที่ 15 ต.ค. – 15 พ.ค. ของทุกปี

08.00  

ลูกค้าเดินทางถึงท่าเรือทับละมุ เพื่อทำการเช็คอิน รับประทานอาหารเช้า ของว่าง เบเกอรี่ เครื่องดื่ม ( ชา, กาแฟ, น้ำผลไม้ ) จากนั้นฟังคำแนะนำจากมัคคุเทศก์พร้อมอธิบายโปรแกรม

08.30  

เดินทางจากท่าเรือทับละมุ เพื่อมุ่งหน้าสู่อุทยานฯหมู่เกาะสิมิลันด้วยเรือสปีดโบ๊ทที่มีความปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพและอุปกรณ์ครบครัน

10.00  

เดินทางมาถึงเกาะ 8 หรือ เกาะสิมิลัน สถานที่ตั้งของ “หินเรือใบ”หรือ “Sail Rock” จุดชมวิวอันเป็นที่เลื่องชื่อ สามารถมองเห็นวิว “อ่าวเกือก” หรือ “Donald Duck Bay” ซึ่งโอบล้อมไปด้วยกองหินขนาดใหญ่สวยงามแปลกตาและทุกท่านยังสามารถว่ายน้ำและอาบแดดบนหาดทรายสีขาว

11.00  

เดินทางสู่จุดดำน้ำจุดแรกที่เกาะ 9 หรือ เกาะบางู สถานที่ดำน้ำที่มีทั้งพันธุ์ปลาหายากและฝูงปลาขนาดใหญ่อีกทั้งยังเป็นจุดยอดฮิตในการถ่ายภาพน้ำสีครามเข้มตัดกับกองหินสวยงามตระการตา

12.00  

อิ่มเอมกับการรับประทานอาหารกลางวัน ณ ที่ทำการ อุทยานฯ หมู่เกาะสิมิลันและพักผ่อนตามอัธยาศัย

13.00  

นำทุกท่านออกเดินทางอีกครั้งเพื่อพบกับโลกใต้ทะเลอันสวยงามกับจุดดำน้ำตื้นที่ขึ้นชื่อของหมู่เกาะสิมิลัน ณ เกาะ 7 หรือ เกาะบายู ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเต่าทะเล ที่พบเห็นได้บ่อยครั้งและชอบแวะเวียนมาทักทายกับ นักท่องเที่ยวเสมอๆ

14.00  

เดินทางถึงเกาะ 4 หรือ เกาะเมียง เกาะที่มีชายหาดอันงดงามถึงสองชายหาดซึ่งสามารถเดินทะลุถึงกันได้ ทุกท่านสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ บนชายหาด เช่น เดินเล่น ถ่ายรูป หรือดำน้ำตื้น

15.15  

ออกเดินทางออกจากเกาะ 4 มุ่งหน้าสู่ท่าเรือ

16.30  

เดินทางถึงท่าเรือ พร้อมความประทับใจ

***เส้นทางสิมิลัน ลูกค้าจำเป็นต้องส่งสำเนาพาสปอร์ทหรือบัตรประชาชนให้กับทางบริษัท เพื่อใช้ในการทำการจองตั๋วกับทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน (ตามเงื่อนไขของอุทยาน)

****โปรเเกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางตามสภาพอากาศและจำนวนผู้โดยสาร

Similan Island 

Phang nga Thap Lamu Pier Phangnga

Depart every day from 15 Oct. – 15 May every year.

08.00 HRS

Customers arrive at Thap Lamu pier. To check-in Have breakfast, snacks, bakery, drinks (tea, coffee, juice), then listen to the guide from the guide and explain the program.

08.30 HRS

Depart from Thap Lamu Pier To head to the Similan Islands National Park by speedboat, which is safe with life jackets and full equipment.

10.00 HRS

Arrive at Island 8 or Similan Island location. “Sail Rock” or “Sail Rock”, the famous viewpoint. Overlooking “Ko Kuak Bay” or “Donald Duck Bay”, which is surrounded by large rocks, unusual beauty and everyone can swim and sunbathe on the white sandy beach.

11.00 HRS

Travel to the first dive point at Island 9 or Ba Ngu Island, a diving site that offers both rare and large fish species, and is also a popular spot for taking pictures of the deep indigo water and beautiful rocks. Dazzling

12.00 HRS

Enjoy a lunch at the Similan Islands National Park Office and relax at your leisure.

13.00 HRS

Take everyone on a journey again to see the beautiful underwater world with the famous snorkelling point of the Similan Islands at Island 7 or Bayu Island which is home to sea turtles. That can be seen often and love to come and greet with Always tourists

14.00 HRS

Arrive at Island 4 or Koh Miang, an island with two beautiful beaches that can walk through each other. Everyone can enjoy activities on the beach such as walking, taking pictures or snorkeling.

15.15 HRS

Depart from island 4, heading to the pier

16.30 HRS

Arrive at the pier with an impression

*** Similan Route Customers need to send a copy of their passport or ID card to the company. For use in booking tickets with the Similan Islands National Park (According to the conditions of the park)

**** The promotion may change the itinerary according to the weather and the number of passengers.


อาหารกลางวัน Luch set box

อัตราค่าบริการ(Service rates )

ราคานี้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.64 – 15 พ.ค.65

From 1 Oct 2021 To 15 May 2022

เพิ่มท่านถัดไป

Extra Person

1-4 ท่าน , 1-4 Pax

รับสูงสุด 35 ท่าน, Maximum 35 persons

37,999 บาท 

37,999 Baht

1,000 บาท/ท่าน

1,000 Baht/person

ราคานี้รวม : เรือสปีดโบ๊ท 3 เครื่องยนต์ไป-กลับ, มัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ, อาหาร, ขนมหวาน, เครื่องดื่มน้ำอัดลม, กาแฟ, ผลไม้, บริการอุปกรณ์ดําน้ำตื้น (หน้ากากดําน้ำ ,ท่อหายใจ และเสื้อชูชีพ), ค่าธรรมเนียมขี้นเกาะเฉพาะชาวไทย, ประกันอุบัติเหตุ, ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%

ราคานี้ไม่รวม : รถรับ-ส่งโรงแรมในภูเก็ต-ท่าเรือทับละมุ 3,000 บาท/คัน/10ท่าน, รถรับ-ส่งโรงแรมในเขาหลัก-ท่าเรือทับละมุ 1,500 บาท/คัน/10ท่าน, ค่าธรรมเนียมขี้นเกาะชาวต่างชาติ, เรือสปีดโบ๊ท 4 เครื่องยนต์ เพิ่ม 10,000 บาท

This price includes : Speedboat trip 3 Engines, Friendly english speaking guide with eco-tourism mind, food, Soft drink, fruit, snack, juices, coffee, Snorkeling equipment (Mask, Snorkel, and Life Jacket), National park fee(Thai only), Travel Accident insurance, 7% VAT

This price does not include : Transfer 3,000 baht/10 person/ minibus from phuket-tublamu pier, Transfer 1,500 baht/10 person/ minibus from khaolak-tublamu pier, Island admission fee for foreigners, 4 Engines boat surcharge 10,000 baht

 

Note :

  • โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากปัจจัยทางธรรมชาติ เช่น น้ำขึ้น-นํ้ำลง และสภาพอากาศ (Tour program subjects to change depending on tide and weather condition.)

  • สําหรับลูกค้าที่ต้องการอาหารพิเศษหรือแพ้อาหาร ให้แจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง (อาหารเจ, มังสวิรัติ, แพ้อาหารต่างๆ) Please advise special meal requirements (Vegetarian food) or allergies.

  • เส้นทางสิมิลัน ลูกค้าจําเป็นต้องส่งสําเนาพาสปอร์ทหรือบัตรประชาชนให้กับทางบริษัท เพื่อใช้ในการทําการจองตั๋วกับทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน (ตามเงื่อนไขของอุทยาน) Copy of customer’s passport or id is required when booking Similan Islands program.

  • อาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของอุทยาน Food is subject to change according to park policy.

  • เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 60 ปี รวมทั้งสัตว์เลี้ยง ไม่อนุญาตให้เดินทาง ลูกค้าที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ตังครรภ์ โรคหอบหืด โรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง/ผ่าตัดกระดูก ทางบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้เดินทาง เนื่องจากอาจเป็น อันตรายได้ กรณีแพ้อาหารชนิดใด ต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง Infant under 1 years of age, elderly over 60 years old, and pet are not allow to join the excursion. Guests, who have high blood pressure, heart disease, pregnant women, asthma ,and bone disease or orthopedic are not allow to join this excursions. In case if customer has allergic of food please let the company know before travelling.


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Office: 0 2980 0203-4Hot Line: 08 1929 9293

  ราคาเริ่มต้น 37,999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #LOVE ANDAMAN-PHANG NGA-SIMILAN-PRIVATE

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved.
Top