โอเอซีส ซีเวิลด์ (Oasis Sea World) - ALL ABOUT JOURNEY

โอเอซีส ซีเวิลด์ (Oasis Sea World)

โอเอซีส ซีเวิลด์

เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00 – 18.00 น.

 

โอเอซีส ซีเวิลด์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแสดงโชว์โลมาที่มีชื่อเสียงโด่งดังประจำจังหวัดจันทบุรี และยังเป็นสถานที่เพาะพันธุ์โลมาอีกด้วย ภายในโอเอซีส ซีเวิลด์ มีร้านอาหาร ร้านสปาเท้า ที่ให้อาหารปลา ร้านของฝากของที่ระลึกและอื่นๆอีกมากมาย

กิจกกรมต้องห้ามพลาด ชมโชว์โลมา ป้อนอาหารโลมา ว่ายน้ำกับโลมา

โลมาที่โอเอซีส ซีเวิลด์ จะมี 2 สายพันธุ์ ดังนี้

 1. โลมาพันธุ์ปากขวด

โลมาปากขวด หรือ โลมาสีชมพู มีลักษณะลำตัวกลมยาว ใต้ท้องมีสีชมพู มีครีบหลังหรือกระโดงที่ค่อนข้างแหลม มีปากเรียวยาวคล้ายกับปากขวด แรกเกิดยาวประมาณ 1 เมตรหนักประมาณ 10 กิโลกรัม โตเต็มที่จะยาวราว 2.5-3 เมตร

หนักประมาณ 200-300 กิโลกรัม ลักษณะดูสง่างามและน่าเกรงขาม ชอบแสดงพฤติกรรมเหนือผิวน้ำหลายๆ อย่าง เช่น กระโดดขึ้นจนพ้นน้ำและสะบัดหาง หรือตะแคงตัวว่ายน้ำแล้วโบกครีบไปมา โลมาปากขวดตอนเด็กลำตัวจะเป็นสีเทาและส่วนใต้ท้องจะเป็นสีชมพู แต่เมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์สีผิวของโลมาปากขวดจะค่อยๆ เปลี่ยนจากเทาไปเป็นสีชมพู ซึ่งเป็นที่มาของโลมาสีชมพู

 1. โลมาพันธุ์หัวบาตร

โลมาหัวบาตร หรือ โลมาอิระวดี มีลักษณะหัวกลมมนคล้ายบาตรพระ มีลักษณะครีบหรือกระโดงหลังกลมมน ขนาดไม่ใหญ่นัก สีของลำตัวมีสีเทาตลอดทั้งตัว ตัวผู้จะมีลักษณะใหญ่กว่าตัวเมียเล็กน้อย ลำตัวมีความยาวประมาณ 275 เซนติเมตร แต่เฉลี่ยแล้วมีความยาว 210 เซนติเมตร มีน้ำหนักประมาณ 150-200 กิโลกรัม เมื่อพิจารณาจากลักษณะภายนอกโลมาหัวบาตรมีรูปร่างลักษณะคล้ายคลึงกับวาฬเบลูก้า โลมาหัวบาตรมีฟันอยู่บนขากรรไกรบน จำนวนเต็มที่ 40 ซี่ และอยู่บนขากรรไกรล่างจำนวน 36 ซี่ มีนิสัยค่อนข้างขี้อาย ให้ลูกเกิดใหม่มีความยาวประมาณ 90เซนติเมตร ที่มีน้ำหนักประมาณ 8-9 กิโลกรัมหรือมากกว่า

 

ราคานี้รวม : บัตรผ่านประตู, ชมโชว์โลมา

ราคานี้ไม่รวม : อาหารป้อนโลมา, เล่นน้ำกับโลมา

 

สถานที่ :  โอเอซีส ซีเวิลด์ ตำบล ปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอ แหลมสิงห์ จันทบุรี 22130

https://goo.gl/maps/LF1icq6G6Cp4s6NS8

 

ขั้นตอนการจอง

1. ลูกค้าแจ้งวันใช้บริการ ชื่อผู้จองหรือผู้ติดต่อ เบอร์ติดต่อ จำนวนท่าน 
2. บริษัทฯ เช็คข้อมูลเบื้องต้น
3. หากวันที่เดินทางเปิดให้บริการ บริษัทฯ จะส่งSMS แจ้งเลขที่บัญชีและยอดโอนให้ลูกค้า
4. หลังจากลูกค้าโอนและโทรแจ้งบริษัทฯ บริษัทฯดำเนินการจอง
5. บริษัทฯ รอเอกสารยืนยันการจอง
6. เมื่อได้รับเอกสารยืนยัน บรษัทฯ จะส่งใบยืนยันการจอง ให้ลูกค้า
7. ลูกค้านำใบยืนยันการจอง ที่ทางบริษัทฯส่งให้ มาแสดงที่ เคาน์เตอร์ โอเอซีส ซีเวิล์ด เพื่อติดต่อรับบัตร

เงื่อนไขการจอง
1. หากลูกค้าไม่มาใช้บริการตามกำหนด จะถือว่าลูกค้ายกเลิกการใช้บริการ
2. ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางและ/หรือยกเลิกการใช้บริการและ/หรือลดจำนวนผู้ใช้บริการ(โดยขอเงินคืน)ได้
3. ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี

 

 

—————————————————————————————

 

 

Oasis Sea World

Open daily from 9:00 a.m. – 6:00 p.m.

 

Oasis Sea World is a famous dolphin show attraction in Chanthaburi. It is also a breeding place for dolphins as well. Within the Oasis Sea World, there is a restaurant, foot spa shop that feeds fish. Souvenir shop and many more

Activities that must not be missed. Watch the dolphin show and feed the dolphins. swim with dolphins

 

There are 2 species of dolphins at Oasis Sea World as follows:

 1. Indo-pacific humpback dolphin

Indo-pacific humpback dolphin or pink dolphins have a long, round body. The underside is pink. There are dorsal fins or dorsal fins that are quite sharp. It has a long, slender mouth similar to the mouth of a bottle. The newborn is about 1 meter long and weighs about 10 kilograms, and matures to be about 2.5-3 meters long. Weighs about 200-300 kg.  Appearance looks elegant and majestic. Likes to show various behaviors above the water surface, such as jumping out of the water and flicking its tail. Or lay on your side and wave your fins back and forth. Young bottlenose dolphins have a gray body and pink underbelly. But when it comes to maturity, the color of the bottlenose dolphin gradually changes. change from gray to pink which is the origin of the pink dolphin

 

 1. Irrawaddy dolphin

Irrawaddy dolphin have a rounded head that resembles a monk’s bowl. It has rounded fins or dorsal fins. not so big Body color is gray throughout the body. Males are slightly larger than females. The body is about 275 centimeters long, but the average length is 210 centimeters and weighs about 150-200 kilograms.  In terms of appearance, the bald-headed dolphin is similar in appearance to the beluga whale. Bald-headed dolphins have 40 teeth on their upper jaw and 36 on their lower jaw. They are quite shy. A new born baby is about 90 cm long and weighs about 8-9 kg or more.

 

Show round

09.00 a.m. – 10.00 a.m.

11.00 a.m. – 12.00 p.m.

01.00 p.m. – 02.00 p.m.

03.00 p.m. – 04.00 p.m.

05.00 p.m. – 06.00 p.m.

 

Service rate

Adult 

130 Baht/ person

Child (Height 90-140 cm.)

80 Baht/ person

 

This price includes : admission ticket, dolphin show

This price does not include : dolphin feed, swim with dolphins

 

 

LOCATION : Oasis Sea World   https://goo.gl/maps/LF1icq6G6Cp4s6NS8

 

Reservation Process

 1. Customers notify the date of service, name of contact person, contact number, group size.

 2. Preliminary vacancy check.

 3. A payment-request form will be sent to your mobile phone. Pls. kindly inform us immediately after the payment is completed. Credit card is accepted. Local card and foreign card will be charged 3% and 4.5% respectively.

 4. After the amount is received, the reservation is completed. In case of fully booked, full refund will be made.

 5. The company is waiting for confirmation from Tiger Kingdom.

 6. Upon receipt of the confirmation document, the company will send the booking confirmation to the customer.

 7. The customer brings the booking confirmation. that the company sends to show at the Oasis Sea World counter to contact to receive the card

Conditions

 1. No-show will be considered as a waive.

 2. Since this is a promotional price, the function date cannot be changed or cancelled.

 3. This service is non-refundable.

 


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (For more information, pls. call)

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293

  ราคาผู้ใหญ่ 130 เด็ก(สูง 90-140 ซม.) 80 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #Oasis Sea World

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top