เรือยอร์ชกระบี่ : เกาะพีพี - ALL ABOUT JOURNEY

เรือยอร์ชกระบี่ : เกาะพีพี

เรือยอร์ชกระบี่ : เกาะพีพี

หมายเหตุ :

  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเส้นทางหากมีความจำเป็นจากสภาพอากาศแปรปรวน

  • เรือยอร์ชคาตามารันมีหลายลำ หลายขนาด ลูกค้าจะทราบว่าได้เรือลำไหน 1 วันก่อนเดินทาง เนื่องจากแผนกจัดเรือและผู้บริหารจะเป็นฝ่ายจัดสรรเรือให้ตามความเหมาะสมของลูกค้าในแต่ละโปรแกรม

 

รอบ 09.00 – 16.00น.

9.00 น.                   ออกจากท่าเรืออ่าวท่าเลน
11.00 น.                  ถึงพีพีเล ชมความสวยงามของภูเขาหินปูนที่มีหน้าผาสูงชันตั้งฉากกับน้ำทะเล และแวะชมไวกิ้งเคป ที่เป็นภาพเขียนฝาผนังเป็นที่เก็บรังนกนางแอ่น
12.00 น.                  เตรียมตัวรับประทานอาหารบนเรือยอชท์(กรณีเหมาลำลูกค้าต้องทำการจองอาหารเข้ามาก่อนมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
13.00 น.                  เดินทางไปอ่าวมาหยาเพื่อไปดำน้ำตื้น ชมปลาสวยงามและประการังใต้ท้องทะเล
14.00 น.                  วนรอบหมู่เกาะพีพีเล เพื่อชมทัศนียภาพ และแวะไปยังอ่าวลิง(มีค่าอุทยาน ต้องจ่ายเพิ่ม)ลงไปเยี่ยมชมฝูงลิงที่เกาะเตรียมตัวเดินทางกลับอ่าวท่าเลน
16.00-16.30 น.      ถึงอ่าวท่าเลนโดยสวัสดิภาพ

 

รายละเอียดเรือ

เรือเปปเปอร์ ความจุผู้โดยสารประมาณ 40 ท่าน,ห้องนอน 4 ห้อง,ห้องน้ำ 3 ห้อง,ความยาว 52 ฟุต,ความกว้าง 7.85 เมตร,ความเร็วเรือ 8.5-9 น็อต

เรือซัมเมอร์ ความจุผู้โดยสารประมาณ 40 ท่าน,ห้องนอน 4 ห้อง,ห้องน้ำ 3 ห้อง,ความยาว 50 ฟุต,ความกว้าง 22.5 ฟุต,ความเร็วเรือ 9-12 น็อต,เรือมีแอร์

เรือแบล็คเพิร์ล ความจุผู้โดยสารประมาณ 30 ท่าน,ห้องนอน 3 ห้อง,ห้องน้ำ 2 ห้อง,ความยาว 48 ฟุต,ความกว้าง 11.90 เมตร,ความเร็วเรือ 6-8 น็อต

เรือซีทู ความจุผู้โดยสารประมาณ 60 ท่าน,ห้องนอน 4 ห้อง,ความยาว 53 ฟุต

เรือรัม&โค๊ก ความจุผู้โดยสารประมาณ 18 ท่าน,ห้องนอน 2 ห้อง,ห้องน้ำ 2 ห้อง,ความยาว 42 ฟุต

เรือเบลลิน่า ความจุผู้โดยสารประมาณ 60 ท่าน,ความยาว 20.20เมตร,ความกว้าง 8.50เมตร,ห้องน้ำ 2 ห้อง

เรือซันส์ วินด์ ความจุผู้โดยสารประมาณ 100 ท่าน,ความยาว 187 ฟุต,ห้องน้ำ 2 ห้อง

เรือโครัว ความจุผู้โดยสารประมาณ 35 ท่าน,ความยาว 47 ฟุต,ห้องน้ำ 2 ห้อง

จำนวนลูกค้าขั้นต่ำ 

1-60 ท่าน

ราคาเริ่มต้น

รอบเต็มวัน : 09.00-16.00 น. ราคา 35,000 บาท (40 ท่าน)

รอบเต็มวัน : 09.00-16.00 น. ราคา 50,000 บาท (60 ท่าน)

ราคานี้รวม : เครื่องดื่มน้ำเปล่า,ผลไม้,อุปกรณ์ดำน้ำ,ประกันอุบัติเหตุ

ราคาไม่รวม : ค่าขึ้นเกาะต่างๆ (ถ้ามี), รถรับส่งโรงแรม-ท่าเรือ(ถ้าต้องการ), อาหาร, ไกด์, ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%

สถานที่ขึ้นเรือ

นัดพบที่ ท่าเรืออ่าวท่าเลน จ.กระบี่

พบกันก่อนเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที

?Link นำทาง | https://goo.gl/maps/VrxiWds63LT4hiJe7

เวลาในการล่องเรือ

09.00-16.00

สิ่งที่มีให้บนเรือ

อุปกรณ์ดำน้ำ

เงื่อนไขอื่นๆ

สอบถามเพิ่มเติม

Krabi : Phi Phi Island

note :

  • The company reserves the right to change the route if necessary due to inclement weather.

  • Catamaran yachts are available in various sizes and sizes, so customers will know which boat they are getting one day before travelling. Because the ship management department and management will allocate boats according to the suitability of the customers in each program.

 

Around 09.00 – 16.00 hrs.

9.00 hrs.          Depart from Ao Thalane Pier
11.00 hrs.         Arrive at Phi Phi Ley, admire the beautiful limestone mountains with steep cliffs perpendicular to the sea. And visit the Viking Cape Which is a wall painting that houses a swallow’s nest

12.00 hrs.         Prepare to dine on the yacht (In case of chartered, customers have to make a reservation for meals first, there will be additional expenses).
13.00 hrs.         Travel to Maya Bay for snorkeling. See beautiful fish and coral under the sea.
14.00 hrs.          Cycle around Phi Phi Ley Islands To see the scenery And visit Monkey Bay (with park fee Need to pay extra) go down to visit the monkeys on the island Prepare to go back to Tha Lane Bay.
16.00-16.30 hrs. Arrive at Thalane Bay safely.

 

Details

Peppers boat capacity of approximately 40 passengers, 4 bedrooms, 3 toilet, length 52 feet., width 7.85 meters, boat speed 8.5-9 knots.

Summer boat, capacity about 40 people, 4 bedrooms, 3 toilet, length 50 feet, width 22.5 feet, speed boat 9-12 knots.,Air-conditioner

Black Pearl Boat Capacity of approximately 30 passengers, 3 bedrooms, 2 toilet, length 48 feet, width 11.90 meters, speed boat 6-8 knots.

C2 Boat Capacity of approximately 60 passengers, 4 bedrooms, 53 feet long.

Rum & Coke Boat Capacity approx 18 passengers, 2 bedrooms, 2 toilet, Length 42 feet.

Bellina Capacity of approximately 60 passengers,length 20.20 metres,breadthin 8.50 metres,2 toilet

Sun’s Wind Boat Capacity approx 100 passengers, 2 toilet, Length 187 feet

Coroah Boat Capacity approx 35 passengers, 2 toilet, Length 47 feet

Minimum number of customers

1-60 person

Price

Full Day : 09.00 am. – 04.00 pm. Price 35,000 Bath (40 people)

Full Day : 09.00 am. – 04.00 pm. Price 50,000 Bath (60 people)

Price Include : Drink water, Fruit, Diving equipment, Accident insurance

Price Exclude : National park or Island entry fee (if any), Transfer from/to hotel, Food, Guide, Vat 7%

Location

Meeting point : Ao Tha Len Pier, Krabi

See you around 30 minutes before traveling.

?Link | https://goo.gl/maps/VrxiWds63LT4hiJe7

Duration

09.00am. – 04.00pm.


เรือซัมเมอร์ Summer

เรือเปปเปอร์ Pepper

เรือแบล็คเพิร์ล Black Pearl

เรือรัม&โค๊ก Rum&Coke

เรือซีทู C2

เรือเบลลิน่า Bellina

เรือซันส์ วินด์ Sun’s Wind 

เรือโครัว Coroah

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Office: 0 2980 0203-4Hot Line: 08 1929 9293

  ราคาเริ่มต้น 35,000 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #PHT-KRABI-PHIPHI

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top