เรือยอร์ชภูเก็ต : เกาะไม้ท่อน ชมปลาโลมา + เกาะโหลน ***จอยทัวร์*** - ALL ABOUT JOURNEY

เรือยอร์ชภูเก็ต : เกาะไม้ท่อน ชมปลาโลมา + เกาะโหลน ***จอยทัวร์***

เรือยอร์ชภูเก็ต : เกาะไม้ท่อน ชมปลาโลมา + เกาะโหลน ***จอยทัวร์***

เวลา 08.30 – 13.00 น. ท่าเรืออ่าวฉลอง ภูเก็ต

จองครบ 10 ท่าน เรือออกให้บริการ เรือมีหลายแบบ หลายขนาด รองรับผู้โดยสาร ตั้งแต่ 18 – 35 ท่าน

จัดเรือตามจำนวนลูกค้าที่จองในแต่ละวัน

โปรแกรมการเดินทาง

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเส้นทางหากมีความจำเป็นจากสภาพอากาศแปรปรวน

08.30 – 09.30 น.

ล่องเรือออกจากท่าเรืออ่าวฉลอง ล่องไปเกาะไม้ท่อน ว่ายน้ำดูโลมา ที่เกาะไม้ท่อน(ว่ายน้ำ 1 ชม.) ชมบรรยากาศเกาะไม้ท่อนระหว่างล่องเรือมีช่างภาพ ถ่ายภาพให้ด้วย

10.30 – 11.20 น.

ล่องเรือออกจากเกาะไม้ท่อน กลับมาเกาะโหลน ลงเล่นน้ำ ทำกิจกรรมที่เกาะโหลน และลงทานข้าวที่เกาะโหลน มีเก้าอี้หน้าหาดและมีจุดถ่ายรูปเช็คอินไว้คอยให้บริการ

12.30 – 13.00 น.

ออกจากเกาะโหลน ล่องเรือกลับท่าเรืออ่าวฉลอง ส่งลูกค้ากลับโรงแรม เดินทางโดยสวัสดิภาพ

 

Phuket : Maithon Island + Lon Island ***Join Tour***

Time: 8:30 AM – 1:00 PM, Chalong Pier, Phuket

Fully booked for 10 persons, the boat leaves service There are many types of boats and sizes for passengers from 18 – 35 persons,

arranged according to the number of customers who book each day.

Travel program

Note: The company reserves the right to change routes if necessary due to inclement weather.

08.30 – 09.30 hrs.

Cruise out from Chalong Pier. Cruise to Maiton Island Swim and watch dolphins At Maiton Island (swimming 1 hour), watch the atmosphere of Maiton Island during the cruise. Take a picture for you

10.30 – 11.20 hrs.

Cruise out of Maiton Island. Come back to Lon Island to swim and do activities at Koh Lon. And eat at Koh Lon There are beach chairs and a photo spot for check-in service.

12.30 – 13.00 hrs.

Leaving Koh Lon Cruise back to Chalong Pier. Send the customer back to the hotel Travel safely


อัตราค่าบริการ (Price)

ผู้ใหญ่

Adult

ราคาพิเศษ 1,090 บาท/ท่าน

Special price 1,090 baht / person

เด็ก (5–12 ปี)

Children (5-12 years)

ราคาพิเศษ 890 บาท/ท่าน

Special price 890 baht / person

 

ราคานี้รวม : รถรับส่ง, อาหารเที่ยง, เสื้อชูชีพ, อุปกรณ์ว่ายน้ำ, ประกันอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว, เครื่องดื่ม, ผลไม้, ไกด์, ช่างภาพ, ผ้าขนหนู, เก้าอี้หน้าหาด

ราคานี้ไม่รวม : ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานหรือเกาะ, ค่าเข้าท่าเรือ, ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%(กรณีออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ)

This price includes : Shuttle bus, lunch, life jacket, swimming equipment, tourist accident insurance, drink, fruit, guide, photographer, towel, beach chair

This price does not include : Park or island entrance fee, harbor entrance fee, 7% VAT (in case of issuing full tax invoice)


*รายการอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามวัตถุดิบ * Food items may change according to raw materials.สถานที่ขึ้นเรือ Boat boarding place

ท่าเรืออ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต

Chalong Pier, Phuket

https://goo.gl/maps/6HR5obf5jEgb54sb7


ขั้นตอนการจองเรือ

1.ลูกค้าแจ้งวันที่ใช้บริการ ชื่อผู้จองหรือผู้ติดต่อ เบอร์ติดต่อ จำนวนท่าน และความต้องการพิเศษอื่นๆ
2.บริษัทฯเช็คที่นั่งเบื้องต้น
3. หากที่นั่งยังว่าง บริษัทฯจะส่ง SMS แจ้งเลขที่บัญชีและยอดโอนให้ลูกค้า (ที่นั่งจะยังไม่ได้ทำการจองจนกว่าลูกค้าจะโอนชำระเงินเต็มจำนวน)
4. หลังจากลูกค้าโอนและโทรแจ้งบริษัทฯ บริษัทฯดำเนินการจอง หากที่นั่งเต็มแล้ว บริษัทฯจะทำการโอนเงินคืนลูกค้า
5. บริษัทฯรอเอกสารยืนยันการจอง จากทางเรือ
6. เมื่อได้เอกสารยืนยัน บริษัทฯจะส่ง SMS ยืนยันการจองโดยระบุสถานที่วันเวลา ชื่อลูกค้า จำนวนลูกค้า

เงื่อนไขการจอง

1. หากลูกค้าไม่มาขึ้นเรือตามกำหนด จะถือว่าลูกค้ายกเลิกการใช้บริการ
2. ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางและ/หรือยกเลิกการใช้บริการและ/หรือลดจำนวนผู้ใช้บริการ(โดยขอเงินคืน)ได้
3. ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Office: 0 2980 0203-4Hot Line: 08 1929 9293

  ราคาพิเศษ ผู้ใหญ่ 1,090 บาท เด็ก(5-12 ปี) 890 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #PHT-PHUKET-MAITHON-LON-JOIN

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top