เรือยอร์ชภูเก็ต : เกาะไม้ท่อน - ALL ABOUT JOURNEY

เรือยอร์ชภูเก็ต : เกาะไม้ท่อน

เรือยอร์ชภูเก็ต : เกาะไม้ท่อน

Phuket : Maiton Island

 

*โปรแกรมท่องเที่ยวอาจใช้เรือยอร์ชลำอื่นแทนขึ้นอยู่กับวันเดินทางและจำนวนผู้เดินทาง

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเส้นทางหากมีความจำเป็นจากสภาพอากาศแปรปรวน

โปรแกรมการเดินทางรอบ 09.00-16.00 น.

9.00 น.                   ออกเดินทางจากท่าเรืออ่าวฉลองโดยเรือยอร์ชคาตามารันมุ่งหน้าสู่เกาะไม้ท่อนระหว่างล่องเรือ ถ่ายรูป นั่งชมบรรยากาศ ผ่านเกาะต่างๆ

10.00 น.        ถึงยังเกาะไม้ท่อน เพลิดเพลินกับกิจกรรมดำน้ำตื้น ดูปลาดูปะการัง+ถ่ายรูป ชมฝูงปลาโลมา

12.00 น.        รับประทานอาหารบนเรือยอร์ช (กรณีสั่งอาหารไว้หรือนำมาเอง)

13.30 น.        แวะทำกิจกรรมตกปลา

15.00 น.        เดินทางกลับจากเกาะไม้ท่อน

16.00 น.        ถึงท่าเรืออ่าวฉลอง รถรอรับส่งกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ

Round trip program 09.00 a.m.-4.00 p.m.

9.00  a.m.     Departure from Chalong Pier by catamaran yacht heading to Maiton Island during the boat, take photos, sit and watch the atmosphere Through the islands

10.00 a.m.     Arrive at Maiton Island Enjoy snorkeling activities Fish watching, coral viewing + dolphin viewing

12.00 p.m.    Dining on the yacht (additional charge)

1:30 p.m.      Visit to do fishing activities.

3.00 p.m.      Return from Maiton Island.

4.00 p.m.      Arrive at Chalong Pier. Shuttle bus to return back to the hotel safely

โปรแกรมการเดินทางรอบ 14.00-19.00 น.

14.00 น.        ออกจากท่าเรืออ่าวฉลอง

15.00 น.        ถึงด้านหลังหลังเกาะไม้ท่อน ดำน้ำ ตื้นดูปลาหลากหลาย และประการังสวยงาม

16.00 น.        ออกมาจากด้านหลังเกาะเพื่อวนดูปลาโลมา (ไม่รับประกันว่าเจอหรือไม่)

17.00 น.        เตรียมรับประทานอาหารบนเรือ (กรณีสั่งอาหารไว้หรือนำมาเอง)

18.00 น.        เตรียมตัวเดินทางกลับและชมพระอาทิตย์ตกระหว่างทางกลับ

19.00 น.        ถึงท่าเรืออ่าวฉลองโดยสวัสดิภาพ

Round trip program from 2:00 p.m. – 7:00 p.m.

2.00 p.m.      Depart from Chalong Pier.

3:00 p.m.      Arrive at the back of Maiton Island, snorkeling and watching a variety of fish. And beautiful coral

4:00 p.m.      Come out from the back of the island to see the dolphins. (Not guaranteed to find it or not)

5.00 p.m.       Prepare to eat on the boat. (In case of ordering food or bringing your own)

6:00 p.m.      prepare to go back and watch the sunset on the way back

7.00 p.m.      Arrive at Chalong Pier safely.


รายละเอียดเรือ

Specification

เรือเปปเปอร์ ความจุผู้โดยสารประมาณ 40 ท่าน,ห้องนอน 4 ห้อง,ห้องน้ำ 3 ห้อง,ความยาว 52 ฟุต,ความกว้าง 7.85 เมตร,ความเร็วเรือ 8.5-9 น็อต

เรือซัมเมอร์ ความจุผู้โดยสารประมาณ 40 ท่าน,ห้องนอน 4 ห้อง,ห้องน้ำ 3 ห้อง,ความยาว 50 ฟุต,ความกว้าง 22.5 ฟุต,ความเร็วเรือ 9-12 น็อต,เรือมีแอร์

เรือแบล็คเพิร์ล ความจุผู้โดยสารประมาณ 30 ท่าน,ห้องนอน 3 ห้อง,ห้องน้ำ 2 ห้อง,ความยาว 48 ฟุต,ความกว้าง 11.90 เมตร,ความเร็วเรือ 6-8 น็อต

เรือซีทู ความจุผู้โดยสารประมาณ 60 ท่าน,ห้องนอน 4 ห้อง,ความยาว 53 ฟุต

เรือเดอะวัน ความจุผู้โดยสารประมาณ 40 ท่าน,ห้องนอน 4 ห้อง,ห้องน้ำ 3 ห้อง,ความยาว 51 ฟุต,เรือมีแอร์,ความเร็ว 6-8 น็อต

เรือรัม&โค๊ก ความจุผู้โดยสารประมาณ 18 ท่าน,ห้องนอน 2 ห้อง,ห้องน้ำ 2 ห้อง,ความยาว 42 ฟุต

เรือวันเวิล ความจุผู้โดยสาร 30 ท่าน,ห้องนอน 3 ห้อง,ห้องน้ำ 2 ห้อง,ความยาว 42 ฟุต,ความเร็ว 6-8 น็อต

เรือเบลลิน่า ความจุผู้โดยสารประมาณ 60 ท่าน,ความยาว 20.20เมตร,ความกว้าง 8.50เมตร,ห้องน้ำ 2 ห้อง

Peppers boat capacity of approximately 40 passengers, 4 bedrooms, 3 toilet, length 52 feet., width 7.85 meters, boat speed 8.5-9 knots.

Summer boat, capacity about 40 people, 4 bedrooms, 3 toilet, length 50 feet, width 22.5 feet, speed boat 9-12 knots.,Air-conditioner

Black Pearl Boat Capacity of approximately 30 passengers, 3 bedrooms, 2 toilet, length 48 feet, width 11.90 meters, speed boat 6-8 knots.

C2 Boat Capacity of approximately 60 passengers, 4 bedrooms, 53 feet long.

The One Boat has a capacity of approximately 40 passengers, 4 bedrooms, 3 toilet, 51 feet in length.,Air-coditioner, boat speed 6-8 knots.

Rum & Coke Boat Capacity approx 18 passengers, 2 bedrooms, 2 toilet, Length 42 feet.

One World Boat Capacity approx 30 passengers, 3 bedrooms, 2 toilet, Length 42 feet., boat speed 6-8 knots.

Bellina Capacity of approximately 60 passengers,length 20.20 metres,breadthin 8.50 metres,2 toilet

 

จำนวนลูกค้าขั้นต่ำ 

Minimum number of customers

1-60 ท่าน

1-60 person

ราคาเริ่มต้น

Price

รอบ: 09.00-16.00 น. หรือ 14.00 – 19.00 น.

ราคา 14,990 บาท (25 ท่าน)

ราคา 17,990 บาท (35 ท่าน)

ราคา 20,990 บาท (40 ท่าน)

ราคา 26,000 บาท (60 ท่าน)

ราคานี้รวม : เครื่องดื่มน้ำเปล่า,ผลไม้,อุปกรณ์ดำน้ำ,อุปกรณ์ตกปลา,ประกันอุบัติเหตุ

ราคาไม่รวม : ค่าขึ้นเกาะต่างๆ (ถ้ามี), รถรับส่งโรงแรม-ท่าเรือ(ถ้าต้องการ), อาหาร, ไกด์, ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%, ค่ารถสองแถว ท่านละ 10 บาท (สามารถซื้อตั๋วที่ท่าเรืออ่าวฉลอง)

Round trip : 09.00 a.m. – 4.00 p.m. Or 2.00 p.m. – 7.00 p.m.

Price 14,990 Bath (25 people) 

Price 17,990 Bath (35 people)

Price 20,990 Bath (40 people)

Price 26,000 Bath (60 people)

Price Include : Drink water,Fruit, Diving equipment, Fishing equipment, Accident insurance

Price Exclude : National park or Island entry fee (if any), Transfer from/to hotel, Food, Guide, Vat 7%, Songthaew costs 10 baht per person (tickets can be purchased at Chalong Pier)

สถานที่ขึ้นเรือ

Location

นัดพบที่ ท่าเรืออ่าวฉลอง จ.ภูเก็ต

พบกันก่อนเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที

?Link นำทาง |https://goo.gl/maps/gCD2otuU4nA7U8XL6

Meeting point : Chalong Pier, Phuket

See you around 30 minutes before traveling.

?Link | https://goo.gl/maps/gCD2otuU4nA7U8XL6

 


เรือซัมเมอร์ Summer

เรือเปปเปอร์ Pepper

เรือเดอะวัน The One

เรือแบล็คเพิร์ล Black Pearl

เรือรัม&โค๊ก Rum&Coke

เรือซีทู C2

เรือวันเวิล One World

เรือเบลลิน่า Bellina

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Office: 0 2980 0203-4Hot Line: 08 1929 9293

 

  ราคาเริ่มต้น 14,990 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #PHT-PHUKET-MAITON

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top