สวนสัตว์เปิด ซาฟารี ปาร์ค แอนด์ รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี - ALL ABOUT JOURNEY

สวนสัตว์เปิด ซาฟารี ปาร์ค แอนด์ รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

สวนสัตว์เปิด ซาฟารี ปาร์ค แอนด์ รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

เปิดบริการ: ทุกวัน

ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. – 17.00 น.

ทางสวนสัตว์เปิดซาฟารี ปาร์คฯ ได้เปิดดำเนินการเป็นศูนย์อนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์นานาชนิด รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้ความสนใจ และสนใจเลือกใช้บริการของเรา สถานที่ของเรามีพื้นที่กว้างขวาง ร่มรื่น อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้พันธุ์ไม้นานาชนิดท่านจะได้สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการเที่ยวชมสวนสัตว์เปิด สามารถสัมผัสกับสัตว์นานาชนิดอย่างใกล้ชิด สามารถกอดคอยีราฟถ่ายรูปได้ แบบที่ท่านไม่เคยสัมผัสที่ไหนมาก่อน และตื่นตาไปกับการแสดงโชว์ต่างๆ ทั้งโชว์ช้าง โชว์จระเข้ กิจกรรมทั้งหมดนี้ท่านสามารถพบได้ที่สวนสัตว์ฯ ของเราเพียงแห่งเดียว

ตารางการแสดงโชว์ สวนสัตว์ ซาฟารี ปาร์ค แอนด์ รีสอร์ท

จันทร์ – ศุกร์

เสาร์ – อาทิตย์ – วันหยุดนักขัตฤกษ์

เวลา

รายการโชว์

เวลา

รายการโชว์

10.00 น.

โชว์ช้าง

10.00 น.

โชว์ช้าง

11.00 น.

โชว์จระเข้

11.00 น.

โชว์จระเข้

13.00 น.

โชว์ช้าง

11.30 น.

โชว์ช้าง

14.00 น.

โชว์จระเข้

13.30 น.

โชว์จระเข้

14.30 น.

โชว์ช้าง

14.00 น.

โชว์ช้าง

15.30 น.

โชว์จระเข้

15.00 น.

โชว์จระเข้

15.30 น.

โชว์ช้าง

14.30 น.

โชว์จระเข้

อัตราค่าบริการ

รายการ

ผู้ใหญ่

เด็ก ส่วนสูงไม่เกิน 120 ซม.

บัตรผ่านประตู ชาวต่างชาติ

550 บาท/ท่าน

350 บาท/ท่าน

บัตรผ่านประตู ชาวไทย

200 บาท/ท่าน

100 บาท/ท่าน

โปรแกรมพิเศษ

เบสิก

2,000 บาท/ท่าน

2,000 บาท/ท่าน

บิ๊กแคท

3,000 บาท/ท่าน

3,000 บาท/ท่าน

**อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม**

รายละเอียดโปรแกรมพิเศษ : เบสิก 

– นั่งรถบัสเข้าชมสวนสัตว์ พร้อมอาหารป้อนสัตว์ 1 เซ็ต

– ถ่ายรูปป้อนนม ลูกเสือโคร่ง ลูกสิงโต ลูกเสือดาว(สามารถเลือกได้ 1 ชนิด)

– เล่นกับเสือที่โซนสวนเสือ

– ให้อาหารสัตว์ต่างๆ เช่น ลิง แร็คคูน กระต่าย

– ถ่ายรูปกับนกแก้วมาคอว์

รายละเอียดโปรแกรมพิเศษ : บิ๊กแคท

-นั่งรถบัสเข้าชมสวนสัตว์ พร้อมอาหารป้อนสัตว์ 1 เซ็ต

-ถ่ายรูปป้อนนม ลูกเสือโคร่ง ลูกสิงโต ลูกเสือดาว (ได้ทั้ง 3 ชนิด)

-ป้อนอาหารเสือ และจูงเสือเดินเล่น

-ให้อาหารสัตว์ต่างๆ เช่น ลิง แร็คคูน กระต่าย

-ถ่ายรูปกับนกแก้วมาคอว์

หมายเหตุ  : ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายภาพ กรณีที่ลูกค้ามาไม่ทันเวลาที่กำหนด (บริการถึง 16.00น.)


SAFARI PARK OPEN ZOO & CAMP BOPHLOI KANCHANABURI

Open daily

09.00 am. – 05.00 pm.

It is a nature theme park, a tourism attraction, and is the most important animal breeding centre in Kanchanaburi. You can see a wide variety of animals for example, camels, tigers, lions, bears, elephants, deers, zebras, llamas, ostrichs, flamingos ,giraffes etc.

At the zoo you’ll get really close to a wide variety of animals. At the zoo they say “The only one site in the world”, where most notably with the giraffes you can clasp affectionately around the neck .The up-close-and-personal encounters with the giraffes, as well as with the equally friendly zebras, make for great photos.

After you‘ve enjoyed feeding the animals, You can walk to see the animal show, highlighting the intelligence of our elephants, and crocodiles. As a tourist you can feel the atmosphere of excitement. In addition, we provide  places  to give you excellent photo opportunities, as well as getting “up close and personal” with several animals for example, to sit on the elephant swing, to lie down and to hug a Bengal Tiger, to feed milk to a  with young leopard – lion, and to feed the Macaw. We guarantee that travelling at Safari Park Open Zoo, you will surely impressed

Show Schedule

Monday – Friday

Saturday – Sunday – public holiday

Time

Show

Time

Show

10.00 hrs.

Elephant Show

10.00 hrs.

Elephant Show

11.00 hrs.

Crocodiles wresting Show

11.00 hrs.

Crocodiles wresting Show

13.00 hrs.

Elephant Show

11.30 hrs.

Elephant Show

14.00 hrs.

Crocodiles wresting Show

13.30 hrs.

Crocodiles wresting Show

14.30 hrs.

Elephant Show

14.00 hrs.

Elephant Show

15.30 hrs.

Crocodiles wresting Show

15.00 hrs.

Crocodiles wresting Show

15.30 hrs.

Elephant Show

14.30 hrs.

Crocodiles wresting Show

Price

Description

Adult

Children not over 120 cm

Foreigner ticket

550 baht / person

350 baht / person

Thai ticket

200 baht / person

100 baht / person

Special Package

Basic Package

2,000 baht / person

2,000 baht / person

Big Cat Package

3,000 baht / person

3,000 baht / person

**This service rate does not include VAT.**

Special Package Details: BASIC
– Take a bus to visit the zoo With 1 set of animal feeders
– Take pictures and feed baby cubs, lion cubs and star cubs (can choose one type)
– Play with tigers at the Tiger Zoo
– Feed animals such as monkeys, raccoons, rabbits
– Take a picture with the macaw

SpecialPackage Details: Big Cat
– Take a bus to visit the zoo With 1 set of animal feeders
– Take pictures and feed the baby tiger cubs, baby lions and star cubs (all 3 types)
– Feed the tiger And lead the tiger for a walk
– Feed animals such as monkeys, raccoons, rabbits
– Take a picture with the macaw

Note : We reserve the right to take photos. In the event that the customer does not arrive on time (service until 4.00 p.m.)


การแสดงโชว์ ช้าง และ จระเข้

นั่งรถบัสชมสวนสัตว์

โปรแกรมพิเศษ : เบสิก และ บิ๊กแคท


แผนที่สวนสัตว์

แผนที่การเดินทาง

 

ขั้นตอนการจองสวนสัตว์เปิด ซาฟารี ปาร์ค แอนด์ รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

1. ลูกค้าแจ้งวันใช้บริการ ชื่อผู้จองหรือผู้ติดต่อ เบอร์ติดต่อ จำนวนท่าน 
2. บริษัทฯ เช็คข้อมูลเบื้องต้น
3. หากวันที่เดินทางสวนสัตว์เปิด ซาฟารี ปาร์ค แอนด์ รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี เปิดให้บริการ บริษัทฯ จะส่งSMS แจ้งเลขที่บัญชีและยอดโอนให้ลูกค้า
4. หลังจากลูกค้าโอนและโทรแจ้งบริษัทฯ บริษัทฯดำเนินการจองกับทางสวนสัตว์เปิด ซาฟารี ปาร์ค แอนด์ รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
5. บริษัทฯ รอเอกสารยืนยันการจองจากสวนสัตว์เปิด ซาฟารี ปาร์ค แอนด์ รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
6. เมื่อได้รับเอกสารยืนยัน บรษัทฯ จะส่ง Booking ให้ลูกค้า
7. ลูกค้านำ Booking ที่ทางบริษัทฯส่งให้ มาแสดงที่ เคาน์เตอร์ เพื่อติดต่อรับบัตรก่อนเข้าชม

เงื่อนไขการจอง
1. หากลูกค้าไม่มาใช้บริการตามกำหนด จะถือว่าลูกค้ายกเลิกการใช้บริการ
2. ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางและ/หรือยกเลิกการใช้บริการและ/หรือลดจำนวนผู้ใช้บริการ(โดยขอเงินคืน)ได้
3. ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293

  ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็กส่วนสูงต่ำกว่า 120 ซม. 100 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #สวนสัตว์เปิด ซาฟารี ปาร์ค แอนด์ รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

เรือยอร์ชภูเก็ต Hype Luxury Boat Club ***จอยทัวร์***ปิดให้บริการชั่วคราว

Code: #เรือยอร์ชภูเก็ตHype Luxury Boat Club

ราคาพิเศษ ผู้ใหญ่ 2,900 บาท เด็ก(4-14 ปี) 2,100 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: 11.30 - 18.30 น.ปิดให้บริการชั่วคราว

เรือยอร์ชภูเก็ต : โปรแกรม B14 เกาะไม้ท่อน ***จอยทัวร์***

Code: #เรือยอร์ชภูเก็ต โปรแกรม B14 เกาะไม้ท่อน

ราคาพิเศษ ผู้ใหญ่ 3,200 บาท เด็ก(4-11 ปี) 2,400 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: 13.30 – 19.00 น. (บริการทุกวัน)

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved.
Top