ล่องเรืออยุธยา : โปรแกรมทัวร์เต็มวันไปรถบัส-กลับเรือไวท์ออร์คิด ริเวอร์ครูซส์ - ALL ABOUT JOURNEY

ล่องเรืออยุธยา : โปรแกรมทัวร์เต็มวันไปรถบัส-กลับเรือไวท์ออร์คิด ริเวอร์ครูซส์

โปรแกรมอยุธยาทัวร์เต็มวันไปรถบัส-กลับโดยเรือไวท์ออร์คิด ริเวอร์ครูซส์

(กรุงเทพฯ – อยุธยา – วัดช่องลม/นนทบุรี – กรุงเทพฯ)

*ปิดให้บริการตั้งแต่ วันที่ 17 มี.ค. – 31 พ.ค.2563*

นำทุกท่านไหว้พระ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล และเที่ยวชมโบราณสถานสำคัญทางประวัติศาตร์ โดยมีมัคคุเทศก์ผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ และอิ่มอร่อยไปกับบุฟเฟต์อาหารกลางวัน พร้อมทั้งล่องเรือชมวิถี ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

รายละเอียดการเดินทาง

07.00 น.            เช็คอินท์ที่เคาน์เตอร์ไวท์ ออร์คิด ณ ท่าเทียบเรือ ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา

07.30 น.            รถออกจาก ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้

09.00 น.            ถึงพระราชวังบางประอิน นำชมพระราชวังฤดูร้อนที่สร้างมาตั้งแต่เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เป็นพระราชวังที่สวยงามด้วยศิลปะผสมผสานกันทั้งแบบจีนและแบบยุโรป

10.30 น.            เข้าสู่อยุธยาเมืองประวัติศาสตร์ที่เคยเป็นเมืองหลวงของไทยยาวนานถึง 417 ปี ความสวยสดงดงามของพระบรมมหาราชวัง วัดวาอารามในอดีต ที่เหลือไว้แต่เพียงซากปรักหักพังอันมีค่าชวนชม เป็นเหมือนมิติหนึ่งที่ทำให้อดีตชัดเจนขึ้น  การนำชมจึงนำชมทั้งสถานที่ที่ประกหักพังและสถานที่ที่มิได้ถูกเผาทำลาย

– วัดมหาธาตุ อายุนานกว่า 600 ปี เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวอยูธยาสมัยนั้น เป็นสาเหตุที่เมื่อเกิดสงครามไทย-พม่า วัดแห่งนี้จึงถูกเผาทำลายเกือบทั้งหมด

-วัดหน้าพระเมรุ เป็นวัดที่ยังคงสภาพเดิม เพราะพม่าใช้เป็นที่ตั้งกองบัญชาการจึงมิได้ถูกเผาทำลาย ณ วัดนี้มีพระประธานเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์งดงาม และพระพุทธรูปแกะสลักจากหินเขียวอายุนับพันปี ซึ่งทั้งสององค์นี้นับเป็นศิลปะที่ล้ำค่า

วัดโลกยสุธาราม  สันนิษฐานว่าได้สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง วัดนี้มีพระพุทธไสยาสน์ ปางไสยาสน์ ที่ใหญ่ที่สุดในเกาะเมืองอยุธยา ประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง ก่ออิฐถือปูน มีความยาว 42 เมตร

12.30 น.               ออกจากวัดโลกยสุทธารามเพื่อไปลงเรือไวท์ออร์คิด ณ ท่าเทียบเรือวัดช่องลม จังหวัดนนทบุรี

อาหารกลางวัน     อิ่มอร่อยกับอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ มีทั้งอาหารไทย-ยุโรป ของหวานและผลไม้ตามฤดูกาล อาหารรสเลิศกับบรรยากาศการล่องเรือหรูหรา คือ ความประทับใจ

บ่าย                       บริการ ชา กาแฟ

ตลอดระยะเวลาการล่องเรือ บรรยากาศสองฝั่งเจ้าพระยาที่ผ่านสายตาจากเรือไวท์ ออร์คิดที่มุมมองทั้งจากภายในห้องผู้โดยสารที่เป็นห้องปรับอากาศ หรือจากดาดฟ้าที่รับลมธรรมชาติและความสดชื่นจากแม่น้ำ เป็นภาพที่ไม่มีการปรุงแต่งใดๆ

เข้าสู่เมืองผ่าน พระบรมมหาราชวัง และ วัดอรุณฯ พระกปรางค์วัดอรุณฯสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี  บริเวณนี่คือพระราชวังเดิมเมื่อครั้งไทยย้ายราชธานีจากอยุธยามาตั้งเมืองหลวงเป็นกรุงธนบุรี

15.45 น.                 (โดยประมาณ)ถึงท่าเทียบเรือที่ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา

ตลอกการเดินทาง มีมัคคุเทศก์บรรยายถึงเรื่อราวความเป็นมาของประวัติศาสตร์และสถานที่ต่างๆที่ได้รับชม การเดินทางในลักษณะนี้เป็นการเดินทางที่คุ้มค่าคุ้มเวลาที่สุด การนำเสนอสถานที่อันเป็นโรราณสถานนัน้ได้เลือสรรเพื่อเป็นการเปรียบเทียบ เป็นการย้อนอดีตให้ด่นชัดยิ่งขึ้นผนวกกับการล่องเรือตามแม่น้ำชมธรรมชาติ นับเป้นการให้รางวัลแก่ชีวิตที่น่าภูมิใจและเป็นการรู้จักเมืองไทยโดนสถานที่จริง เป้นโปรแกรมหนึ่งที่รวบรวมสิ่งที่อยากรู้ สิ่งที่ต้องการสัมผัส การพักผ่อนและการบันทึกด้วยภาพไว้ได้อย่างครบถ้วนที่สุด

 

รายละเอียดการเดินทางภาษาอังกฤษ

Program Ayutthaya

07.00 hrs.          Pick up from your hotel to River city Shopping Complex.

07.30hrs.           Departure by air conditioned coach from River City Shopping Complex.

09.00hrs.           Arrive at Bang Pa-In Summer Palace

10.30hrs.           Arrive at Ayutthaya, Visit to Wat Mahathat, Wat Na Phra Mane and Wat Lokayasutharam

12.30hrs.           Departure from Wat Lokayasutharam to White Orchid River Cruise at Wat Chong lom Pier in Nontaburi Province.

13.30hrs.            Departure form Wat Chong lom Pier – Buffet Lunch: “Delicious Meals Served in a full menu of Thai And European cuisines, desserts, season fruits, Coffee and Tea”

15.00hrs.           Coffee & Tea will be served.

15.45hrs.            Arrive at the River City Shopping Complex Pier, Si Phraya and transfer back to your hotel.

รายการอาหารบนเรือไวท์ออร์คิด ริเวอร์ครูซส์

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ราคาปกติ  2,200 บาท/ท่าน ราคาพิเศษ 1,600 บาท/ท่าน
เด็ก(อายุ 4-10 ปี) ราคาปกติ  1,600 บาท/ท่าน ราคาพิเศษ 1,300 บาท/ท่าน
อัตรานี้รวม 1.ค่าล่องเรือตามโปรแกรมที่เลือก 2.บุฟเฟต์ไทย-นานาชาติ 3.น้ำเปล่า ชา กาแฟ 5.มัคคุเทศก์ (ภาษาอังกฤษ) 6.รถรับส่งโรงแรมในเส้นทางที่กำหนด-ท่าเรือริเวอร์ซิตี้
อัตรานี้ไม่รวม 
1.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สั่งเพิ่มบนเรือ 2.ภาษีหัก ณที่จ่าย 3 % และไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
*อัตราค่าบริการนี้ไม่สามารถไช้ได้ในช่วงเทศกาลต่างๆ ที่ทางเรือจัดงานพิเศษขึ้น เช่น วันวาเลนไทน์ วันแม่ วันลอยกระทง วันปีใหม่ ฯลฯ

สถานที่ขึ้นรถบัส

จุดขึ้นรถบัส ของเรือไวท์ออร์คิด อยู่บริเวณหน้าศาลพระภูมิ ที่ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ (ซอยเจริญกรุง 24 หรือ 30 ติดกับท่าเรือสี่พระยา) จะมีรถบัสติดป้ายไวท์ออร์คิดจอดอยู่ค่ะ และมีเจ้าหน้าทีให้ความสะดวกในการเช็คอินค่ะ

แผนที่การเดินทาง

แผนที่ท่าเรือริเวอร์ซิตี้

ขั้นตอนการจองเรือ

1.ลูกค้าแจ้งวันที่ใช้บริการ ชื่อผู้จองหรือผู้ติดต่อ เบอร์ติดต่อ จำนวนท่าน และความต้องการพิเศษอื่นๆ
2.บริษัทฯเช็คที่นั่งเบื้องต้น
3. หากที่นั่งยังว่าง บริษัทฯจะส่ง SMS แจ้งเลขที่บัญชีและยอดโอนให้ลูกค้า (ที่นั่งจะยังไม่ได้ทำการจองจนกว่าลูกค้าจะโอนชำระเงินเต็มจำนวน)
4. หลังจากลูกค้าโอนและโทรแจ้งบริษัทฯ บริษัทฯดำเนินการจอง หากที่นั่งเต็มแล้ว บริษัทฯจะทำการโอนเงินคืนลูกค้า
5. บริษัทฯรอเอกสารยืนยันการจอง จากทางเรือ
6. เมื่อได้เอกสารยืนยัน บริษัทฯจะส่ง SMS ยืนยันการจองโดยระบุสถานที่วันเวลา ชื่อลูกค้า จำนวนลูกค้า

เงื่อนไขการจอง

1. หากลูกค้าไม่มาขึ้นเรือตามกำหนด จะถือว่าลูกค้ายกเลิกการใช้บริการ
2. ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางและ/หรือยกเลิกการใช้บริการและ/หรือลดจำนวนผู้ใช้บริการ(โดยขอเงินคืน)ได้
3. ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293

  ราคาพิเศษ ผู้ใหญ่ 1,600 บาท เด็ก(4-10 ปี) 1,300 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #เรือไวท์ออร์คิดอยุธยา

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

เรือยอร์ชสมุย : Serenity 71FT. Catamaran By Serenity Yachting ***จอยทัวร์***ปิดให้บริการชั่วคราว**

Code: #เรือยอร์ชสมุย Serenity 71FT. Catamaran By Serenity Yachting

ราคาพิเศษ ผู้ใหญ่ 2,950 บาท เด็ก(3-12 ปี) 1,475 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: 09.00 - 16.30 น. **ปิดให้บริการชั่วคราว**

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved.
Top