เตือนผู้โดยสารเตรียมตัวอย่างไร ก่อนขึ้นเครื่องบินในยุคโควิด-19 - ALL ABOUT JOURNEY

หลังจากกระทรวงคมนาคมได้เปิดเส้นทางบินภายในประเทศตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2563 มีประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับต่างจังหวัดกันมากขึ้น ทาง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จึงได้ออกแจ้งเตือนเกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆ ในการเดินทางออกมาเรื่อยๆ

ล่าสุดได้แจ้งเตือนการขึ้นเครื่องบินในช่วงสถานการณ์ระบาดของโควิด – 19 โดยให้ผู้โดยสารตรวจสอบประกาศ คำสั่งของจังหวัดปลายทางก่อนการเดินทางทุกครั้ง ตัวอย่างเช่น หากเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ ทางจังหวัดจะกำหนดให้ผู้โดยสารขาเข้าที่เดินทางมาถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ จะต้องกรอกข้อมูลสำหรับติดตามตัวในเอกสาร ชม.1 รวมทั้งรับแจกเอกสารคำแนะนำการเฝ้าสังเกตอาการหรือกักตัวในที่พักเป็นเวลา 14 วัน ส่วนผู้โดยสารชาวต่างชาติต้องกักตัวในที่พักหรือโรงแรมที่จังหวัดกำหนดเป็นเวลา 14 วัน โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง เป็นต้น ทั้งนี้หากเรามีข้อมูลสงสัย สามารถโทรสอบถามเกี่ยวกับเที่ยวบินและการให้บริการได้ที่ AOT Contact Center 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง เลยค่ะ

ถึงแม้เราจะสามารถเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศได้แล้ว แต่แอดมินขออนุญาตแนะนำว่าให้ทุกท่าน หมั่นตรวจสอบประกาศการแจ้งเตือนต่างๆ จากทางท่าอากาศยาน จะได้ปฏิบัติตัวและเตรียมการได้อย่างถูกต้องค่ะ

ที่มา : https://www.tnnthailand.com/content/39531

Top