เกี่ยวกับเรา (About Us) - ALL ABOUT JOURNEY

เกี่ยวกับเรา (About Us)

บริษัท ออล อเบ้าท์ เจอร์นีย์  จำกัด  ก่อตั้งเมื่อวันที่  4 เมษายน พ.ศ. 2561 โดยได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ทุกเส้นทางทั้งในและต่างประเทศ

บริษัทฯ มีทีมงานประสบการณ์สูงและเชี่ยวชาญด้านการจัดและจำหน่ายโปรแกรมท่องเที่ยวทุกเส้นทางทั่วโลกมากกว่า 13 ปี

ลูกค้าของบริษัทฯสามารถเลือกท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ท่องเที่ยวไปกับคณะทัวร์ (Join Tour หรือ Collective Group) ท่องเที่ยวแบบส่วนตัว (Private Tour) ท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ (Incentive Group) โดยอาจเลือกจากโปรแกรมทัวร์ที่บริษัทฯ ได้จัดหรือคัดสรรมาเป็นอย่างดีที่สุด หรือ อาจกำหนดความต้องการให้บริษัทฯจัดโปรแกรมท่องเที่ยวให้เป็นการเฉพาะ

เนื่องจากเป้าหมายหลักของบริษัทฯคือ ลูกค้าทุกท่านต้องได้รับความประทับใจและมีความพึงพอใจสูงสุด ดังนั้น บริษัทฯจึงดำเนินงานด้วยความตั้งใจอย่างยิ่งและใส่ใจในทุกรายละเอียด ส่งผลให้บริษัทออล อเบ้าท์ เจอร์นีย์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าผู้ทรงเกียรติมากมาย ทั้ง บุคคล คณะบุคคล องค์การเอกชน ฯลฯ ให้บริษัทฯ ได้รับใช้มาโดยตลอด

บริษัท ออล อเบ้าท์ เจอร์นีย์ จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้ให้โอกาสบริษัทฯได้รับใช้ท่านในเร็ววันนี้

 

All About Journey Co., Ltd., established on April 4, 2018, is a registered travel agency that renders world-wide travel service. Our team has been working in travel business for more than 13 years.

Our clients are able to travel in collective, private, and incentive group by choosing our arranged tour programs or request a customized program to perfectly fulfill their demands.

Since our clients’ most impression and satisfaction is our primary target, we put all our effort to operate with great intention and pay full attention to every detail. As a result, a lot of honoured clients have been using our services for decade.

We are looking forward to serving you in the near future.

 

ติดต่อเรา (Contact Us)


ที่อยู่ (Mailing Address):

  • บริษัท ออล อเบ้าท์ เจอร์นีย์ จำกัด เลขที่ 5/1800 หมู่บ้านประชาชื่น ซอย 16 ถ.สามัคคี ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  • All About Journey Co., Ltd., 5/1800 Prachachoen Village Soi 16, Samakki Rd., Bang Talad, Pakkred, Nonthaburi 11120.

โทรศัพท์ (Telephone): (66) 0 2980 0203 (24 ชั่วโมง)

สายด่วน (Hot Line)    : (66) 08 1929 9293 (24 ชั่วโมง)

โทรสาร (Fax)            : (66) 0 2980 2202

Email                        : tour.aaj@gmail.com

Line ID                     : @aajtour

เวลาทำการ (Office Hour):

  • จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.
  • Mon – Fri, 9 AM – 6 PM
Top