เกี่ยวกับเรา - ALL ABOUT JOURNEY

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ออล อเบ้าท์ เจอร์นีย์  จำกัด  ก่อตั้งเมื่อวันที่  6 กันยายน พ.ศ. 2553 โดยได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยว จัดนำเที่ยว ทัวร์ศึกษาดูงาน ฯลฯ ทั้งในและต่างประเทศ

บริษัทฯมีประสบการณ์อันยาวนานและเชี่ยวชาญในการจัดนำเที่ยวทุกเส้นทาง โดยจัดและจำหน่ายโปรแกรมทัวร์ที่หลากหลายครอบคลุมทุกทวีปทั่วโลก

ลูกค้าของบริษัทฯสามารถเลือกท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ท่องเที่ยวไปกับคณะทัวร์ (Join Tour หรือ Collective Group) ท่องเที่ยวแบบส่วนตัว (Private Tour) ท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ (Incentive Group) โดยอาจเลือกจากโปรแกรมทัวร์ที่บริษัทฯ ได้จัดหรือคัดสรรมาเป็นอย่างดีที่สุด หรือ อาจกำหนดความต้องการให้บริษัทฯจัดโปรแกรมท่องเที่ยวเป็นการเฉพาะ

เนื่องจากเป้าหมายหลักของบริษัทฯคือ ลูกค้าทุกท่านต้องได้รับความประทับใจและมีความพึงพอใจสูงสุด ดังนั้น บริษัทฯจึงดำเนินงานด้วยความตั้งใจอย่างยิ่งและใส่ใจในทุกรายละเอียด ส่งผลให้บริษัทออล อเบ้าท์ เจอร์นีย์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าผู้ทรงเกียรติมากมาย ทั้ง บุคคล คณะบุคคล องค์การเอกชน ฯลฯ ให้บริษัทฯ ได้รับใช้นำทัวร์ท่องเที่ยวในเส้นทางต่างๆมาโดยตลอด

บริษัท ออล อเบ้าท์ เจอร์นีย์ จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้ให้โอกาสบริษัทฯได้รับใช้ท่านในวันหยุดอันมีค่าและแสนพิเศษ

 
Top