ล่องเรือดินเนอร์วันปีใหม่ Archives - ALL ABOUT JOURNEY

ล่องเรือดินเนอร์วันปีใหม่

ล่องเรือดินเนอร์วันปีใหม่

ตารางเปรียบเทียบเรือดินเนอร์วันปีใหม่ 31 ธ.ค. 2562

(เรียงตามเวลาเรือออกจากท่า)

(โทรศัพท์มือถือควรถือเครื่องในแนวนอน)

*        บุฟเฟต์อาหารไทย – นานาชาติ + น้ำดื่ม ชา กาแฟ

**      เด็กอายุ 4-10 ปี

***     เด็กอายุ 5-10 ปี

*Click here to see the table in English

เรือไวท์ออร์คิด ริเวอร์ครูซส์-ซีฟู้ด ท่าเรือ : ไอคอนสยาม ลงทะเบียน 19.30 อาหารบุฟเฟต์-ซีฟู้ด-บาร์บีคิว การแสดงดนตรีสด

Code: #เรือไวท์ออร์คิด ริเวอร์ครูซส์-ซีฟู้ด

ราคาพิเศษ ผู้ใหญ่ 3,000 บาท เด็ก(4-10 ปี) 2,000 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: เวลา 20.30-00.45 น. (วันปีใหม่ Program ICON SIAM - Worc 2 )

เรือไวท์ออร์คิด ริเวอร์ครูซส์-ซีฟู้ด ท่าเรือ : เอเชียทีค ลงทะเบียน 17.00 อาหารบุฟเฟต์-ซีฟู้ด การแสดงดนตรีสด

Code: #เรือไวท์ออร์คิด ริเวอร์ครูซส์-ซีฟู้ด

ราคาพิเศษ ผู้ใหญ่ 1,050 บาท เด็ก(4-10 ปี) 900 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: เวลา 18.00-20.00 น. (วันปีใหม่ Program Seafood-Worc 4 )

เรือไวท์ออร์คิด ริเวอร์ครูซส์-ซีฟู้ด ท่าเรือ : เอเชียทีค ลงทะเบียน 19.30 อาหารบุฟเฟต์-ซีฟู้ด-บาร์บีคิว การแสดงดนตรีสด

Code: #เรือไวท์ออร์คิด ริเวอร์ครูซส์-ซีฟู้ด

ราคาพิเศษ ผู้ใหญ่ 3,000 บาท เด็ก(4-10 ปี) 2,000 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: เวลา 20.30-00.45 น. (วันปีใหม่ Program ASIA TIQUE - Worc 4 )

เรือแว่นฟ้า ท่าเรือ : ริเวอร์ซิตี้ ลงทะเบียน : 21.00 น. อาหาร: บุฟเฟต์ การแสดง: ดนตรีสด

Code: #เรือแว่นฟ้า

ราคาพิเศษ ผู้ใหญ่ 2,400 บาท เด็ก(4-10 ปี) 1,400 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: 22.00-00.10 น. (วันปีใหม่ Trip B)

เรือแว่นฟ้า ท่าเรือ : ริเวอร์ซิตี้ ลงทะเบียน 18.00 น. อาหาร: บุฟเฟต์ การแสดง: รำไทย บรรเลงเพลงไทย(ขิม)

Code: #เรือแว่นฟ้า

ราคาพิเศษ ผู้ใหญ่ 1,500 บาท เด็ก(4-10 ปี) 1,350 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: 19.00-21.00 น. (วันปีใหม่ Trip A)

เรือรอยัลปริ๊นเซส ครูซ ท่าเรือ : เอเชียทีค ลงทะเบียน: 20.00 น. อาหาร: บุฟเฟต์นานาชาติ+ซีฟู้ด การแสดง: ร้องเพลง รำไทย

Code: #เรือรอยัลปริ๊นเซส ครูซ

ราคาพิเศษ ผู้ใหญ่ 3,300 บาท เด็ก(4-10 ปี) 2,300 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: 20.00-00.45น. (วันปีใหม่)

เรือรอยัลปริ๊นเซส ครูซ ท่าเรือ : เอเชียทีค ลงทะเบียน: 19.00 น. อาหาร: บุฟเฟต์นานาชาติ+ซีฟู้ด การแสดง: ร้องเพลง รำไทย

Code: #เรือรอยัลปริ๊นเซส ครูซ

ราคาพิเศษ ผู้ใหญ่ 950 บาท เด็ก(4-10 ปี) 800 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: 20.00-22.00น. (วันปีใหม่)

เรือเมอริเดียน ครูซ ท่าเรือ: ไอคอนสยาม ลงทะเบียน: 19.00 อาหาร: บุฟเฟต์นานาชาติ+ซีฟู้ด การแสดง: รำไทย ร้องเพลง

Code: #เรือเมอริเดียนครูซ

ราคาพิเศษ ผู้ใหญ่ 1,400 บาท เด็ก(4-10 ปี) 1,200 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: 22.00 - 00.15 น. (วันปีใหม่ โปรแกรม B)

เรือเมอริเดียน ครูซ ท่าเรือ: ไอคอนสยาม ลงทะเบียน: 16.00 อาหาร: บุฟเฟต์นานาชาติ+ซีฟู้ด การแสดง: รำไทย ร้องเพลง

Code: #เรือเมอริเดียนครูซ

ราคาพิเศษ ผู้ใหญ่ 1,100 บาท เด็ก(4-10 ปี) 900 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: 19.00 - 21.00 น. (วันปีใหม่ โปรแกรม A)

เรือเมอริเดียน อลังกา ครูซ ท่าเรือ : เอเชียทีค ลงทะเบียน: 19.00 น. อาหาร: บุฟเฟต์นานาชาติ+ซีฟู้ด การแสดง: ร้องเพลง รำไทย

Code: #เรือเมอริเดียน อลังกา ครูซ

ราคาพิเศษ ผู้ใหญ่ 1,700 บาท เด็ก(4-10 ปี) 1,500 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: 22.00-00.15 น. (วันปีใหม่โปรแกรม B )

1 2 3
Top