VNM เวียดนาม Archives - ALL ABOUT JOURNEY

VNM เวียดนาม

VNM เวียดนาม

 

 

เวียดนาม

ชื่ออย่างเป็นทางการ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกสุดของคาบสมุทรอินโดจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิประเทศมีลักษณะเป็นแนวยาว มีภูเขาสูงกั้นระหว่างที่ราบลุ่มแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์ในตอนเหนือและใต้

เวียดนามเหนือมี 4 ฤดูคือ ฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม – พฤษภาคม) / ฤดูร้อน (มิถุนายน – สิงหาคม) / ฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน – พฤศจิกายน) / ฤดูหนาว (ธันวาคม – กุมภาพันธ์)

เวียดนามกลางและใต้ มี 2 ฤดูคือ ฤดูฝน (พฤษภาคม – ตุลาคม) / ฤดูแล้ง (พฤศจิกายน – เมษายน)

ภาษาทางการคือภาษาเวียดนาม รองลงมาคือ ภาษาเขมร อังกฤษ ฝรั่งเศส และ จีน

คนไทยสามารถเดินทางเข้าเวียดนามได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าและอยู่ได้นาน 30 วัน

สกุลเงินของเวียดนามคือ ดง อัตราแลกเปลี่ยนคือ 1 บาท เท่ากับ 634.47 ดง (22 ก.ย. 2565)

ประเทศเวียดนาม อยู่ในเขตเวลาเดียวกับประเทศไทย

1 2 3
Top