ล่องเรือดินเนอร์ Archives - ALL ABOUT JOURNEY

ล่องเรือดินเนอร์

เรือเจ้าพระยาปริ๊นเซส ท่าเรือ : ไอคอนสยาม ลงทะเบียน: 19.00 น. อาหาร: บุฟเฟต์ไทย-นานาชาติ(ไม่มีหมู) การแสดง: ร้องเพลง

Code: #เรือเจ้าพระยาปริ๊นเซส

ราคาพิเศษ ผู้ใหญ่ 950 บาท เด็ก(5-12 ปี) 690 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: 19.30-21.30 น. (บริการทุกวัน)

เรือฮอไรซันครูซโรงแรมแชงกรี-ลา ท่าเรือ: โรงแรมแชงกรี-ลา ลงทะเบียน: 18.30 อาหาร: บุฟเฟต์นานาชาติ

Code: #เรือฮอไรซัน ครูซ

ราคาพิเศษ ผู้ใหญ่ 2,400 บาท เด็ก(6-11 ปี) 1,450 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: เวลา 19.30 - 21.30 น. (บริการทุกวัน)

เรือเมอริเดียน ครูซ ท่าเรือ: ไอคอนสยาม ลงทะเบียน: 18.00 อาหาร: บุฟเฟต์นานาชาติ การแสดง: รำไทย ร้องเพลง

Code: #เรือเมอริเดียนครูซ

ราคาพิเศษ ผู้ใหญ่ 890 บาท เด็ก(4-10 ปี) 550 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: เวลา 20.00 - 22.00 น. (บริการทุกวัน)

เรือริเวอร์ไซด์ ท่าเรือ : โรงแรมริเวอร์ไซด์ ลงทะเบียน : 18.30 น. อาหาร : บุฟเฟต์ไทย-นานาชาติ,ซีฟู้ด การแสดง : ร้องเพลง

Code: #เรือริเวอร์ไซด์

ราคาพิเศษ ผู้ใหญ่ 990 บาท เด็ก(ส่วนสูงไม่เกิน 110 เซนติเมตร) 790 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: 19.30-21.30 น. (บริการทุกวัน)

เรือแว่นฟ้า ท่าเรือ : ริเวอร์ซิตี้ ลงทะเบียน 18.00 น. อาหาร: SET MENU การแสดง: รำไทย บรรเลงเพลงไทย(ขิม)

Code: #เรือแว่นฟ้า

ราคาพิเศษ ผู้ใหญ่ 900 บาท เด็ก(4-10 ปี) 800 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: 19.00-21.00 น. (บริการทุกวัน)

เรือวันเดอร์ฟูลเพิร์ล ท่าเรือ : ริเวอร์ซิตี้ ลงทะเบียน: 18.30 น. อาหาร: บุฟเฟต์ไทย-นานาชาติ การแสดง: รำโขน ร้องเพลง

Code: #เรือวันเดอร์ฟูลเพิร์ล

ราคาพิเศษ ผู้ใหญ่ 1,490 บาท เด็ก(4-10 ปี ) 1,100 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: 19.30-21.30 น. (บริการทุกวัน)

เรือแกรนด์เพิร์ล ท่าเรือ : ริเวอร์ซิตี้ ลงทะเบียน: 18.30 น. อาหาร: บุฟเฟต์ไทย-นานาชาติ การแสดง: รำโขน ร้องเพลง

Code: #เรือแกรนด์เพิร์ล

ราคาพิเศษ ผู้ใหญ่ 1,140 บาท เด็ก(4-10 ปี ) 890 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: 19.30-21.30 น.(บริการทุกวัน)

เรือเจ้าพระยาปริ๊นเซส ท่าเรือ : เอเชียทีค ลงทะเบียน 18.30 น. อาหาร: บุฟเฟต์ไทย-นานาชาติ(ไม่มีหมู) การแสดง: ร้องเพลง

Code: #เรือเจ้าพระยาปริ๊นเซส

ราคาพิเศษ ผู้ใหญ่ 950 บาท เด็ก(5-12 ปี) 690 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: 19.15-21.15 น. (บริการทุกวัน)

เรือเจ้าพระยาปริ๊นเซส ท่าเรือ : ริเวอร์ซิตี้ ลงทะเบียน: 19.00 น. อาหาร: บุฟเฟต์ไทย-นานาชาติ(ไม่มีหมู) การแสดง: ร้องเพลง

Code: #เรือเจ้าพระยาปริ๊นเซส

ราคาพิเศษ ผู้ใหญ่ 950 บาท เด็ก(5-12 ปี) 690 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: 19.30-21.30 น. (บริการทุกวัน)

เรือเจ้าพระยาครุยส์ ท่าเรือ: ริเวอร์ซิตี้ ลงทะเบียน: 18.30 น. อาหาร: บุฟเฟต์ไทย-นานาชาติ การแสดง: รำไทย ร้องเพลง

Code: #เรือเจ้าพระยาครุยส์

ราคาพิเศษ ผู้ใหญ่ 1,100 บาท เด็ก(4-10 ปี) 800 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: 19.00-21.00 น. (บริการทุกวัน)

1 2
Top