ล่องเรือ Sunset Archives - ALL ABOUT JOURNEY

ล่องเรือ Sunset

ล่องเรือ Sunset

เรือวีว่า อลังกา ครูซ รอบซันเซ็ท ท่าเรือ : ไอคอนสยาม ลงทะเบียน: 14.30 น. อาหาร: บุฟเฟต์ไทย-นานาชาติ+ซีฟู๊ด การแสดง: ร้องเพลง

Code: #เรือวีว่า อลังกา ครูซ รอบซันเซ็ท *** ปิดให้บริการชั่วคราว ถึง 14 พ.ค.2564 ***

ราคาพิเศษ ผู้ใหญ่ 590 บาท เด็ก(4-10ปี) 400 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: 17.15-19.00 น.*** ปิดให้บริการชั่วคราว ถึง 14 พ.ค.2564 ***

เรือเจ้าพระยาปริ๊นเซส รอบซันเซ็ท ท่าเรือ : ไอคอนสยาม ลงทะเบียน: 16.00 น. อาหาร: บุฟเฟต์ไทย-นานาชาติ การแสดง: ดนตรีสด

Code: #เรือเจ้าพระยาปริ๊นเซส รอบซันเซ็ท *** ปิดให้บริการชั่วคราว ถึง 30 มิ.ย.2564 ***

ราคาพิเศษ ผู้ใหญ่ 429 บาท เด็ก(4-10 ปี) 329 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: 17.00 - 18.45น. *** ปิดให้บริการชั่วคราว ถึง 30 มิ.ย.2564 ***

เรือรอยัลปริ๊นเซสครูซ รอบซันเซ็ท ท่าเรือ : เอเชียทีค ลงทะเบียน: 15.30 น. อาหาร: บุฟเฟต์นานาชาติ+ซีฟู้ด(ไม่มีเมนูหมู) การแสดง: ดนตรีสด

Code: #เรือรอยัลปริ๊นเซสครูซ รอบซันเซ็ท ปิดให้บริการชั่วคราว

ราคาเริ่มต้น ผู้ใหญ่ 550 บาท เด็ก(4-10 ปี) 400 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: เวลา 17.00-18.30น. ปิดให้บริการชั่วคราว

เรือเมอริเดียนครูซ รอบซันเซ็ท ท่าเรือ: ไอคอนสยาม ลงทะเบียน: 14.30 อาหาร: บุฟเฟต์นานาชาติ(ไม่มีซีฟู้ด) การแสดง: ดนตรีสด

Code: #เรือเมอริเดียนครูซ รอบซันเซ็ท*** ปิดให้บริการชั่วคราว ถึง 14 พ.ค.2564 ***

ราคาพิเศษ ผู้ใหญ่ 399 บาท เด็ก(4-10 ปี) 299 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: เวลา 16.30 - 18.30 น. *** ปิดให้บริการชั่วคราว ถึง 14 พ.ค.2564 ***

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved.
Top