ล่องเรือ Sunset Archives - ALL ABOUT JOURNEY

ล่องเรือ Sunset

ล่องเรือ Sunset

เรือแกรนด์เพิร์ล ท่าเรือ : ริเวอร์ซิตี้ ลงทะเบียน: 17.00 น. อาหาร: บุฟเฟต์ไทย-นานาชาติ การแสดง: ร้องเพลง

Code: #เรือแกรนด์เพิร์ล

ราคาพิเศษ ผู้ใหญ่ 950 บาท เด็ก(4-10 ปี ) 750 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: 17.30-19.00 น.(ปิดให้บริการ ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2563)

Top