Sunset-ชมพระอาทิตย์ตก Archives - ALL ABOUT JOURNEY

Sunset-ชมพระอาทิตย์ตก

Sunset-ชมพระอาทิตย์ตก

เรือเมอริเดียนครูซ 2 โปรแกรมปีใหม่ รอบทไวไลท์ ท่าเรือ: ไอคอนสยาม ลงทะเบียน: 14.00 น. อาหาร: บุฟเฟต์ไทย-นานาชาติ+ซีฟู้ด การแสดง: ดนตรีสด

Code: #เรือเมอริเดียนครูซ 2 วันปีใหม่ รอบทไวไลท์

ราคาพิเศษ ผู้ใหญ่ 799 บาท เด็ก(4-10 ปี) 699 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: วันอาทิตย์ที่ 31 ธ.ค.2566 เวลา 16.00-18.00 น.

เรือเมอริเดียนครูซ 1 โปรแกรมปีใหม่ รอบทไวไลท์ ท่าเรือ: ไอคอนสยาม ลงทะเบียน: 14.00 น. อาหาร: บุฟเฟต์ไทย-นานาชาติ+ซีฟู้ด การแสดง: ดนตรีสด

Code: #เรือเมอริเดียนครูซ 1 วันปีใหม่ รอบทไวไลท์

ราคาพิเศษ ผู้ใหญ่ 799 บาท เด็ก(4-10 ปี) 699 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: วันอาทิตย์ที่ 31 ธ.ค.2566 เวลา 16.00-18.00 น.

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top