โครงการเราเที่ยวด้วยกัน - ALL ABOUT JOURNEY

โครงการเราเที่ยวด้วยกัน

เป็นโครงการของทางภาครัฐเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายทางด้านการท่องเที่ยวของประชาชนภายในประเทศ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มรายได้ให้สถานประกอบการธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และเกิดการสร้างงานมากขึ้น โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

 1. ค่าโรงแรมที่พัก

 • ภาครัฐจะสนับสนุนค่าที่พัก 40% ของราคาที่พัก/ห้อง/คืน (ไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/คืน)

 • 1 ท่านมีสิทธิท่านละไม่เกิน 5 ห้องหรือ 5 คน

 • หลังจากจองที่พักแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองได้

 1. ค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว

 • รัฐบาลจะสนับสนุนคูปองอาหาร/สถานที่ท่องเที่ยว 600 บาท/ห้อง/คืน เมื่อ check-in ที่พักเรียบร้อยแล้ว โดยจะได้รับคูปองวันละ 1 ครั้ง หลัง00 น. ของวันที่ check-in และคูปองนี้จะหมดอายุ 24.00 น. ของวันที่ check-out

 • คูปองนี้สามารถใช้ได้ที่ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ ซึ่งรัฐจะสนับสนุนค่าใช้จ่าย 40% โดยจะตัดเงินจากคูปอง

 1. ค่าเดินทางโดยเครื่องบิน

 • รัฐบาลจะสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ไม่เกิน 1,000 บาท/ที่นั่ง โดยแสดงความประสงค์ขอเงินคืนได้ผ่านเว็บไซต์ และจะได้รับเงินสนับสนุนดังกล่าวหลังจากได้รับการตรวจสอบแล้วว่ามีการเดินทางและเข้าพักจริง

 • สามารถขอเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบินได้ห้องพักละ 2 ที่นั่ง ตามจำนวนห้องที่เข้าพักจริง ไม่เกิน 10 ที่นั่ง

*สามารถรับสิทธิตามโครงการในจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดตามทะเบียนบ้านของท่านเท่านั้น

 • ระยะเวลาโครงการ: 1 ก.ค.-31 ต.ค.2563

 • เริ่มลงทะเบียนประชาชน: 15 ก.ค.2563

โดยท่านต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน และมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนับจากวันที่ลงทะเบียน

 • เริ่มสมัครเข้าร่วมโครงการของสถานประกอบการ: 1 ก.ค.2563

สถานประกอบการที่เข้าร่วมได้ ได้แก่

 • โรงแรมและที่พัก ที่มีใบอนุญาตประกอบการธุรกิจโรงแรม

 • ร้านอาหาร

 • สถานที่ท่องเที่ยว จากรายชื่อของททท.

หลังจากกักตัวอยู่บ้านกันมานาน มีโครงการดีๆ แบบนี้ออกไปเที่ยวกันเถอะค่ะ

สนใจกดสมัครสิทธิ์ที่ลิ้งค์นี้เลยค่ะ : https://www.xn--12c1bik6bbd8ab6hd1b5jc6jta.com/information

Top