จิ่วจ้ายโกว Archives - ALL ABOUT JOURNEY

จิ่วจ้ายโกว

จิ่วจ้ายโกว

*บินตรง* วันสงกรานต์ ทัวร์ จีน (China): เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ต๋ากู่ ***ไม่เข้าร้านรัฐบาล*** 6 วัน 5 คืน บินกับ VietJet Air (VZ) ไฟล์ทเหมาลํา

Code: #IB04-CHN-Jiuzhaigou-Glacier-22Apr2024-A240220

25,900 - 28,900 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: มี.ค.- เม.ย. 2567

*บินตรง* ทัวร์จีน (China) เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว โหมวหนีโกว ต๋ากู่ปิงชวน เล่อซาน ง๊อไบ๊ (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) 8 วัน 7 คืน บินกับ การบินไทย (TG)

Code: #IG04-CHN-GO1TFU-TG200-19Mar2024-PH231116

36,900-38,900 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: พ.ย.66-มี.ค.67

*บินตรง* ทัวร์จีน (China) เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว โหมวหนีโกว ภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) 6 วัน 5 คืน บินกับ การบินไทย (TG)

Code: #IG04-CHN-GO1TFU-TG024-28Mar2024-PH231116

29,900 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: ม.ค.-มี.ค.2567

1 2
Top