แชงกรีล่า Archives - ALL ABOUT JOURNEY

แชงกรีล่า

แชงกรีล่า

*บินตรง* ทัวร์ปีใหม่ จีน (China): ลี่เจี่ยง เต๋อชิง เมืองโบราณแชงกรีล่า ***ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน*** 6 วัน 5 คืน บินกับ Ruili Airlines (DR)

Code: #IP09-CHN-ShangriLa-LJG2311-01B-130Dec2023-A230916

39,900 - 41,900 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: พ.ย. – ธ.ค. 2566

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top