ไต้หวัน ชมซากุระ Archives - ALL ABOUT JOURNEY

ไต้หวัน ชมซากุระ

ไต้หวัน ชมซากุระ

*บินตรง* ทัวร์ชมดอกซากุระ ไต้หวัน (Taiwan): อูจีเทียนหยวน เหย่หลิว จิ๋วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน บินกับ China Airlines (CI)

Code: #IG04-TWN-Taichung-GO1TPE-CI011-30Mar2024-A231027

19,888 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: ก.พ. – มี.ค. 2567

*บินตรง* ทัวร์ชมดอกซากุระ ไต้หวัน (Taiwan): สวนดอกไม้จงเซ่อ เขาอุทยานอาลีซาน วัดอูจีเทียนหยวน 5 วัน 4 คืน บินกับ VietJet Air (VZ)

Code: #IB06-TWN-Taichung-BT-TPE95-VZ-23Mar2024-A231025

19,999 - 23,999 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: ก.พ. - มี.ค. 2567

*บินตรง* ทัวร์ชมดอกซากุระ ไต้หวัน (Taiwan): หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า อะบอริจิน ฟอโมซาน (FORMOSAN ABORIGINAL CULTURE VILLAGE) 4 วัน 3 คืน บินกับ China Airlines (CI)

Code: #IB06-TWN-Taichung-BT-TPE69-CI-22Mar2024-A231025

20,999 - 22,999 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: ม.ค. – มี.ค. 2567

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top