ทัวร์ญี่ปุ่น Archives - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น

*บินตรง* ทัวร์ ญี่ปุ่น (Japan): TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ ไม่เจ๊อะกันนาน คิดถึงจังเลย 5 วัน 3 คืน โดย Air Asia X (XJ)

Code: #IT14-JPN-XJ016-TokyoFujiKawakoe-53XJ-Jul-Sep-25-29-A220519

AirasiaX (XJ)

25,888 - 29,999 (กรุ๊ป 15 ท่าน+2,000) บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: ก.ค. – ก.ย. 2565

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved.
Top