อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส Archives - ALL ABOUT JOURNEY

อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส

ทัวร์ยุโรป:THE GLAMOROUS DESTINATION อิตาลี – สวิส – เยอรมนี – ออสเตรีย – สโลวัก – เชก 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

Code: #IG04-GO3VCE-EK002-VCE-10EK-APR-65-78-B0319

Emirates Airlines (EK)

65,900 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: 6 เม.ย. 2562 – 23 เม.ย. 2562

ทัวร์ยุโรป:BELGIUM DUTCH AND JUNGFRAUJOCH อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ (จุงเฟรา) ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

Code: #IG04-GO3MXR-TG003-EUR-BDAJ-10TG-APR-JUN-72-86-B0319

Thai Airways (TG)

72,900 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: 5 เม.ย. 2562 – 12 มิ.ย. 2562

ทัวร์ยุโรป:อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ (ยอดเขาทิตลิส) ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

Code: #IG04-GO3MXP-EK003-EUR-TSFBN-96EK-MAR-APR-56-69-B0318

Emirates Airlines (EK)

56,900 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: 28 มี.ค. 2562 – 12 เม.ย. 2562

1 2
Top