ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Archives - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์: ชาฟฟ์เฮาเซิน เบิร์น กรินเดิลวัลท์ เลาเทอร์บรุนเนิน อินเทอลาเก้น สแตน ลูเซิร์น ซุก ซูริค (เลสโก เวกา) 7 วัน 4 คืน

Code: #IZ02-ZZRH09-CHE-74SQ-AUG-OCT-58-62-PE0617

Singapore Airlines (SQ)

เริ่มต้น 58,999 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: 11 ส.ค.-13 ต.ค.2562

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์: เจนีวา โลซานน์ เวเว่ย์ มองเทรอซ์ ทาซ เบิร์น ลูเซิร์น อินเทอลาเก้น กรินเดิลวัลท์ เลาเทอร์บรุนเนิน ซูริค (เลสโก คัลลิสโต) 7 วัน 4 คืน

Code: #IZ02-ZZRH08- CHE-74SQ-JUL-DEC-53-65-PE0617

Singapore Airlines (SQ)

เริ่มต้น 53,999 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: 12 ก.ค.-27 ธ.ค.2562

ทัวร์ยุโรป: Say Hi Mount Rigi and Louvre Museum อิตาลี ลิกเทนสไตน์ สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน

Code: #IB08-QE3MXP-TG001-EUR-IT CH FR BE NE-107TG-JUL-NOV-66-74-MN0528

Thai Airways (TG)

เริ่มต้น 66,888 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: 22 ก.ค. – 01 พ.ย. 2562

1 2 3 6
Top