จีน : ฉงชิ่ง Archives - ALL ABOUT JOURNEY

จีน : ฉงชิ่ง

จีน : ฉงชิ่ง

*บินตรง* ปีใหม่ ทัวร์จีน (China) ฉงชิ่ง อู่หลง ภูเขาหิมะวาวู่ เล่อซาน ง๊อไบ 3 มรดกโลก (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) 6 วัน 4 คืน บินกับ Air Asia (FD)

Code: #IG04-CHN-SBTCKG-FD001-25Jan2024-PH231011

19,888-26,888 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: พ.ย.2566-ม.ค.2567

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top